ІКОНОПИСНА КОЛЕКЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»: ІКОНА ДАТОВАНА ТЕКСТОМ 1872 РОКУ

Цінним історичним, мистецтвознавчим джерелом дослідження є неофіційні написи на іконах. Традиція іконописання ще з перших століть поширення християнства забороняла ставити авторські підписи на пам’ятках сакрального живопису, незалежно від техніки створення ікони. Понад тисяча ікон Національного історико-етнографічного заповідника НІЕЗ «Переяслав» створена анонімними авторами. Тому надзвичайно цінними є пам’ятки, що мають будь-які написи, підписи чи навіть просто графічні позначки. Вони допомагають ідентифікувати, встановити дату, місце створення та побутування пам’ятки.

У 1962 році до музею надійшла ікона (Рис.1), на зворотній стороні якої міститься цінний напис інформативного характеру, (подається російською мовою ХІХ ст.): «Сделана сия икона переяславскому мещанину Тимофєю Бутнику в 1872 году месяца июля в 13 день. Писана живописцем Иваном Падалкою» (Рис.2). На сьогодні ікона повністю не атрибутована. Назва ікони відсутня у фондових облікових документах (облікові реєстраційні номери: ПХІМ. КВ-2656, інв. № ПХІМ-4573). Для розпису ікони використані олійні фарби по левкасу. В центрі ікони на повний зріст ледь повернуте вправо зображення святого з сивою бородою у повному єпископському облаченні. Права рука святого піднята в благословляючому жесті, лівою тримає єпископський посох як символ духовної влади. Стан живописного шару на лицьовій стороні ікони місцями відсутній (обсипався разом з левкасом), видно вибілені місця (значні сліди дії вологи). Через ці втрати прочитати напис, розміщений півколом над головою святого майже неможливо (Рис. 1). Напис складався із кількох слів, прочитати всі слова в ньому насьогодні неможливо. Чітко читається останнє слово – «Переяславський». Залишки напису від слова, що написане перед «Переяславський», точніше окремі його букви та прочерки букв, дають змогу здогадатися і прочитати слово «Єфрем». Звичайно, при проведенні спеціалістами реставраційних робіт напис з іменем святого єпископа був би точно встановлений. І все ж автор цієї публікації, виходячи із зображення святого, із того, що залишилось від напису, вважає, що на іконі зображено Переяславського єпископа Єфрема.

Ікона виготовлена на досить товстій грубо обробленій монолітній масивній дошці розміром 28х36 см з двома горизонтальними навскісно врізаними фігурними шпугами (Рис.3). Поставити її у хаті на божницю було б досить проблемно. Ікона із зображенням св. єпископа не є типовою для домашнього олтаря українців Середньої Наддніпрянщини ХІХ ст. До нього замовляли ікони з іншими сюжетами (Божа Мати, Ісус Христос, свт. Миколай, свв. Михаїл, Юрій-змієборець, Варвара, Параскева, Харлампій і Власій, та ін.). У документах про походження пам’ятки є запис, що ікона взята із церкви с. Борисівка (нині мікрорайон м. Переяслава). Можна зробити припущення, що замовивши ікону з таким сюжетом, переяславський міщанин Т. Бутник мав намір її подарувати чи пожертвувати для церкви. Напис на іконі виконаний продумано (Рис.2). Для цього в центрі дошки на зворотній стороні ікони зроблена світло-зелена рамка, обведена вузькою оранжевою смужкою. Букви написано чітко, каліграфічно. Як бачимо із напису ікона виконана на замовлення. Майстер – «живописець» – не вважає за потрібне приховувати чи скорочувати свої ім’я та прізвище. Зображення святого в повному єпископському облачанні має правильні пропорції. В той же час зображений аналой наче написаний іншою особою: недотримані пропорції в перспективі, стіл з книгою (Євангелієм) та покриття на ньому перекошені в одну сторону, нахилені так, ніби зараз впадуть. В той же час напис чіткий, містить різноманітну інформацію, що дозволяє зробити певні висновки та узагальнення. З напису ми дізнаємось ім’я та прізвище переяславського жителя, відомо рік, число і день створення ікони. А ім’я та прізвище живописця, враховуючи той факт, що в більшості автори ікон залишались невідомими, дозволяє нам тепер відкрити його і зачислити до майстрів народного живопису. Автор ікони називає себе «живописцем», можливо він писав не лише ікони, а і інші художні твори.

Святий Єфрем Переяславський є одним з найвидатніших представників Руської церкви другої половини ХІ ст. і був останнім незалежним від Києва переяславським митрополитом. Народився св. Єфрем у середині 30-х рр. ХІ ст. За св. Єфрема в Переяславі почали вести історичні записи – Переяславський літопис. У святцях він згадується як преподобний Печерський святитель, переяславський єпископ Єфрем (канонізований у 1643 р.). Помер св. прп. Єфрем Переяславський у 1104 р. Похований спочатку в Михайлівському монастирі Переяслава, а пізніше його мощі були перенесені до Києво-Печерської Лаври і покладені в печері прп. Антонія у Введенській церкві, де знаходяться і нині. Пам'ять цього святого вшановують 10 лютого.

Ікона з Переяслава відрізняється простотою. Прямої аналогії саме цій іконі не знайдено. Автор ікони представник народно – ремісничого середовища, маючи відомі взірці, використовуючи із них різні деталі, надав зображенню прикметні риси.

Провідний зберігач сектору збереження музейних цінностей                                                                           Богуш Т.Г.