ВІДБУВСЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР

ВІДБУВСЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР

27 травня, напередодні Всеукраїнського дня краєзнавства, відбувся науково-методичний семінар на тему: «Актуальні проблеми історико-краєзнавчої роботи в умовах військового стану». Його організаторами стали НІЕЗ «Переяслав», Університет Григорія Сковороди в Переяславі та Відділ освіти Переяславської міської ради. Захід відбувся у онлайн-форматі на платформі Google Meet. Цільову аудиторію учасників семінару склали методисти, вчителі шкіл м. Переяслава, викладачі та студенти-історики.

Робота семінару була присвячена обговоренню актуальних питань, обумовлених реаліями сьогодення. Захід розпочався зі звернень голови переяславського міського осередку Національної спілки краєзнавців Олександра Колибенка та начальника місцевого відділу освіти Петра Ярмоленка.

Програму зібрання склали доповіді науковців, що активно працюють у сфері історичного краєзнавства. Доповідь на тему «Освітньо-наукові практики краєзнавчої роботи: актуальні виміри сьогодення» виголосила к.і.н., доцент кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін соціоісторичного факультету місцевого університету Оксана Тарапон. Вона вказала на головні етапи становлення вітчизняного краєзнавчого руху та повідомила слухачів про краєзнавчі практики та проекти, що на цей час реалізуються викладачами кафедри. Про здобутки сучасних краєзнавчих студій у НІЕЗ «Переяслав» у доповіді «Історико-краєзнавча робота у Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав»» зазначив к.і.н., професор, заступник генерального директора з науково-методичної роботи цього закладу Олександр Колибенко. Актуальних аспектів історико-краєзнавчих досліджень стосувався виступ к.і.н., завідувача НДВ історичного краєзнавства Тараса Нагайка на тему «Історичне краєзнавство: напрямки, методологія, джерела». Практичні аспекти дослідницької роботи слухачам представив старший науковий співробітник Музею космосу НДФ «Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини» Сергій Вовкодав у доповіді «Віртуальні розвідки як один з напрямків історико-краєзнавчих досліджень». З цифровими колекціями матеріалів з історії Переяславщини в доповіді «Онлайн-ресурси вітчизняних бібліотек та архівів в історико-краєзнавчій роботі» учасників заходу ознайомив аспірант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, провідний археограф Андрій Кравцов.

Наприкінці роботи науково-методичного семінару відбулося підсумкове обговорення.

Кандидат історичних наук,

завідувач НДВ історичного краєзнавства                Т. Ю. Нагайко