Монографічні видання

МУЗЕЙ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА СУЧАСНІСТЬ. НАРИС

 

У науково-популярному нарисі висвітлено історію створення та сучасний стан першого в Україні Музею трипільської культури, що нині входить до структури Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав". Видання розраховане на науквоців, краєзнавців, студентів, учнів та поціновувачів давньої історії та музеєзнавства.

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ЗЕМЛЯ У ТАТАРСЬКУ І ЛИТОВСЬКУ ДОБУ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIII – 60-ТІ РОКИ XVI СТ.)

У книзі висвітлено окремі аспекти історичного розвитку Переяславської землі у другій половині XIII – 60-ті роках XVI ст., часу політичного підпорядкування імперіям Золота Орда та Велике князівство Литовське. Не маючи окремого політичного та територіально-адміністративного статусу у татарську й литовську добу, Переяславщина як історична територія продовжує розвиватися у складі Київської землі.

БУКРИНСЬКИЙ ПЛАЦДАРМ. 1943.

До збірника увійшли статті та публікації завідувача науково-дослідного відділу "Музей діорама "Битва за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 року" Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" Бойко Н. А., а також спогади учасників та очевидців боїв на Букринському плацдармі.

«БАГАТО ДОБРИХ СПОГАДІВ ЗБЕРІГ Я ПРО СТАРИЙ ПЕРЕЯСЛАВ…»

Книга є спробою подати цілісне систематизоване дослідження про перебування Т. Шевченка на Переяславщині, про його роботу в Археографічній комісії у перший приїзд в серпні 1845 р., про літературну творчість на Переяславщині, а також літературну спадщину Кобзаря періоду заслання, де подаються спогади та описи Переяславщини і йдеться про спілкування і дружбу з переяславським лікарем А. Козачковським. Книга розрахована на науковців, краєзнавців, студентів, учнів та поціновувачів творчості Т. Шевченка.

ЛІТЕРА­ТУРНО-КРИТИЧНА МОНОГРАФІЯ НАТАЛІЇ ПАВЛИК "ЛІТЕРАТУРА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ. СУЧАСНІСТЬ"

Монографія старшого наукового співробітника Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» Наталії Павлик «Література Переяс­лавщини. Сучасність» є літературознавчим дослідженням пласта крайової літе­ратури. Проаналізовано художні твори переяславських літераторів періоду відродження незалежності України.

СПІЛЬНА МОНОГРАФІЯ МАРІЇ ЮРІЙЧУК ТА ВІКТОРА ТКАЧЕНКА "СІМЕЙНІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (ЗА ЕКСПЕДИЦІЙНИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ СЕЛА НОВОСІЛКА ЗАЛІЩИЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)"

Нещодавно вийшла спільна монографія Марії Юрійчук та Віктора Ткаченка, кандидата історичних наук, ученого секретаря Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

ВИЙШЛА ДРУКОМ МОНОГРАФІЯ ОЛЕКСАНДРА ПРЯДКА "МАЛІ КАНІВЦІ"

Монографія "Малі Канівці" є результатом багаторічної дослідницької роботи переяславського археолога, завідувача науково-дослідного сектора "Археологічна експедиція" НІЕЗ "Переяслав", Олександра Прядка. Історико-краєзнавчий нарис є своєрідною розвідкою з історії одного з сіл Черкащини – Малі Канівці (вихідцем з якого є автор). У монографії представлено огляд історії згаданого села від найдавніших часів до початку ХХ століття.

ЩО РОЗПОВІДАЮТЬ ТА ПРИХОВУЮТЬ АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ

Вийшла друком монографія переяславського археолога Михайла Віталійовича Роздобудька.

Книга є результатом кропіткого фахового осмислення її автором процесів олюднення території Середньої Наддніпрянщини, зокрема і Переяславщини.

МОНОГРАФІЯ "ПИСАНКА У МІЖКУЛЬТУРНОМУ ЧАСОПРОСТОРІ: БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК"

Бібліографічний покажчик з писанкарства покликаний допомогти всім охочим у дослідженні, пропаганді і популяризації народного мистецтва писанки. Розрахований на науковців, викладачів, учителів, аспірантів, учнів.