СПІЛЬНА МОНОГРАФІЯ МАРІЇ ЮРІЙЧУК ТА ВІКТОРА ТКАЧЕНКА

СПІЛЬНА МОНОГРАФІЯ МАРІЇ ЮРІЙЧУК ТА ВІКТОРА ТКАЧЕНКА "СІМЕЙНІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (ЗА ЕКСПЕДИЦІЙНИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ СЕЛА НОВОСІЛКА ЗАЛІЩИЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)"

Нещодавно вийшла спільна монографія Марії Юрійчук та Віктора Ткаченка, кандидата історичних наук, ученого секретаря Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

У книзі на основі польових записів і низки опублікованих праць та архівних матеріалів розповідається про сімейну обрядовість Південно-Західного Поділля, а саме с. Новосілка Заліщицького р-ну Тернопільської обл., висвітлено історію села. Особливістю монографії є її наповнення здебільшого польовим фактографічним матеріалом авторів та фотоілюстраціями, які вперше вводяться до наукового обігу. Наукове видання частково заповнює лакуну щодо вивчення традиційної культури українців цього етнографічного району.

Юрійчук М. Сімейні звичаї та обряди Південно-Західного Поділля [Текст] : монографія / Марія Юрійчук, Віктор Ткаченко. – Київ : Олег Філюк, 2016. — 246 с.: іл.