ЛІТЕРА­ТУРНО-КРИТИЧНА МОНОГРАФІЯ НАТАЛІЇ ПАВЛИК

ЛІТЕРА­ТУРНО-КРИТИЧНА МОНОГРАФІЯ НАТАЛІЇ ПАВЛИК "ЛІТЕРАТУРА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ. СУЧАСНІСТЬ"

Монографія старшого наукового співробітника Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» Наталії Павлик «Література Переяс­лавщини. Сучасність» є літературознавчим дослідженням пласта крайової літе­ратури. Проаналізовано художні твори переяславських літераторів періоду відродження незалежності України.

Автор висвітлює проблематику, художньо-стильові особливості творів, робить спроби розкрити психологію творчості літераторів Переяславщи­ни кін. XX - поч. XXI століття. Більшість творів уперше підлягають критич­ному розгляду.

Монографія стане науковою підосновою створення музею літератури Пе­реяславщини, викладання дисципліни «Літературне краєзнавство» на філо­логічному факультеті педагогічного університету, довідковою базою для мето­дичних розробок уроків літератури рідного краю, укладання антологій, пісен­ників, проведення фестивалів, конкурсів тощо.

Книгу адресовано викладачам, учителям, студентам та широкому колу поціновувачів художнього слова.

Павлик Н. Література Переяславщини. Сучасність: Літера­турно-критична монографія. - Переяслав-Хмельницький: «Видав­ництво КСВ», 2013. - 192 с.

Переглянути