ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ЗЕМЛЯ У ТАТАРСЬКУ І ЛИТОВСЬКУ ДОБУ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIII – 60-ТІ РОКИ XVI СТ.)

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ЗЕМЛЯ У ТАТАРСЬКУ І ЛИТОВСЬКУ ДОБУ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIII – 60-ТІ РОКИ XVI СТ.)

У книзі висвітлено окремі аспекти історичного розвитку Переяславської землі у другій половині XIII – 60-ті роках XVI ст., часу політичного підпорядкування імперіям Золота Орда та Велике князівство Литовське. Не маючи окремого політичного та територіально-адміністративного статусу у татарську й литовську добу, Переяславщина як історична територія продовжує розвиватися у складі Київської землі.

Блануца А. Переяславська земля у татарську і литовську добу (друга половина XIII – 60-ті роки XVI ст.) / Андрій Блануца – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), НІЕЗ «Переяслав», 2018. – 75 c.