СОЦІАЛЬНИЙ ДИЗАЙН: ОБРАЗ І ДОКУМЕНТ В ЧАСОВІ ТА ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ

СОЦІАЛЬНИЙ ДИЗАЙН: ОБРАЗ І ДОКУМЕНТ В ЧАСОВІ ТА ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ

Видання є науковим узагальненням лекційного курсу, що читався на кафедрі дизайну. Системи презентації інформації реконструюються в контексті образних реалій культурних практик. Для творчої молоді.

Легенький Ю.  Соціальний дизайн: образ і документ в часові та просторі культури. Київ – Переяслав – Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2023. – 383 с.