ІРКЛІЇВ: ФОРТИФІКАЦІЇ КОЗАЦЬКОГО МІСТЕЧКА

ІРКЛІЇВ: ФОРТИФІКАЦІЇ КОЗАЦЬКОГО МІСТЕЧКА

Робота присвячена історії розвитку фортифікацій козацького містечка Ірклієва в ХVІІ–ХVІІІ ст. Розглянуто природно-географічні умови мікрорегіону, історію досліджень городища, основні історичні свідчення, результати польових обстежень укріплень, археологічні знахідки та картографічні джерела. У додатках подано реєстри Іркліївських козаків 1649, 1756, 1762 років. Окремо представлено всі наявні сфрагістичні дані про печатки козацького Ірклієва. На основі картографічних джерел та археологічних розвідкових досліджень здійснено реконструкцію фортеці Іркліїв.

Представлене дослідження зацікавить істориків, археологів, краєзнавців, музеєзнавців та всіх, хто небайдужий до історії міст і сіл України.

Прядко Олександр. Іркліїв: фортифікації козацького містечка. Переяслав, 2023. – 76 с. (Серія «Міста та фортеці Переяславщини»; Випуск 2).