НАРИСИ З ІСТОРІЇ МУЗЕЇВ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»

НАРИСИ З ІСТОРІЇ МУЗЕЇВ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»

У монографії здійснено огляд історії створення та діяльності музеїв Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», що наразі входять до його складу. Розглянуто передумови та основні етапи формування експозицій.


Подано інформацію про осіб, причетних до їх виникнення та подальшого функціонування. Окреслено пріоритетні напрямки роботи музеїв на сучасному етапі.
Книга розрахована на музеєзнавців, археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів, а також усіх, хто цікавиться історією музейної справи.

Нариси з історії музеїв Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» / відп. ред. С. М. Вовкодав. Переяслав – Камянець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2023. 540 с.: іл.