РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ПИСАНКАРСТВА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ, СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ПИСАНКАРСТВА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ, СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

У монографії прослідковано та проаналізовано історію українського писанкарства кінця ХІХ – початку ХХІ ст. Розкриваються джерела та побутування писанкарства, використання писанки в обрядово-звичаєвій культурі українців упродовж кінця ХІХ – початку ХХІ ст.; технології виготовлення великодніх яєць та їх орнаментація; регіональні та локальні особливості писанок, монастирське писанкарство та його своєрідність у компактних середовищах української діаспори.

Книга розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто зацікавлений у дослідженні народного мистецтва писанки.

Ткаченко В. М. Розвиток українського писанкарства кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: регіональні особливості, сучасні трансформації. Київ: Міленіум, 2023. 194 с.