ВСЕУКРАЇНСЬКА НАКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ  «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ»

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ»

5-6 жовтня 2023 року взяв участь у 22-й Всеукраїнській науковій конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ». У своїй доповіді намагався висвітлити питання створення музею історії науки й техніки на базі Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника у 80-х рр. ХХ ст.

Її організаторами виступили Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О.П. Бородіна

Державного університету інфраструктури та технологій, Асоціація працівників музеїв технічного профілю, Державний політехнічний музей ім. Б. Патона при НТУУ «КПІ» ім. І Сікорського, Академія інженерних наук України та Академія наук вищої освіти України.

5 жовтня відбулося пленарне засідання конференції, на якому учасники заслухали доповіді І. Демуз, Л. Гріфена, А. Арсеєнко, А. Алексеєнко та ін.

6 жовтня конференція продовжила свою участь у секційних засіданнях. Було запропоновано роботу трьох секцій, зокрема: «Дослідження розвитку науки й освіти», «Розвиток техніки в історичному аспекті», «Внесок у науку і техніку видатних вчених та інженерів». Загалом у конференції взяли участь більш як 60 науковців з різних міст та установ України.

Конференція проходила на інтернет-платформі Google Meet.

Доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НІЕЗ «Переяслав»                                                      Віктор Ткаченко