Збірники матеріалів інших наукових заходів

 

 

 

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «МУЗЕЙ ЯК ЦЕНТР РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І НАУКИ»

До збірника увійшли матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Музей як центр розвитку культури і науки», яка проходила 27 жовтня 2023 року в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав».

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ТВОРЧА СПАДЩИНА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР»

До збірника увійшли матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Творча спадщина Григорія Сковороди: філософсько-педагогічний вимір», яка проходила 28 жовтня 2022 року в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав».

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЙ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ»

До збірника увійшли матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Актуальність ідей Григорія Сковороди в контексті культурно-освітніх викликів ХХІ ст.», яка проходила 25 березня 2022 року в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав».

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ФАКТОР ПРОСТОРУ В ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ»

До збірки включено матеріали доповідей учасників Всеукраїнської наукової конференції «Фактор простору в історичних дослідженнях», що відбулася 23 травня 2019 р. в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав».

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КРУГЛОГО СТОЛУ "ФАКТОР ПРОСТОРУ В ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ"

До збірки включено матеріали доповідей круглого столу «Фактор простору в історичних дослідженнях», що відбувся 31 травня 2018 року в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав».

Фактор простору в історичних дослідженнях: Матеріали круглого столу, [м. Переяслав-Хмельницький], 31 травня 2018 р. / [Упорядник: С.М. Вовкодав]. – Переяслав-Хмельницький. – 96 с.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙНИЙ ФОРУМ» (3-5 ЛИПНЯ 2017 Р., М. ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ)

У матеріалах доповідей учасників конференції з різних регіонів України, що зібралися на Всеукраїнський Музейний Форум у місті-музеї Переяслав-Хмельницький, коротко висвітлені питання, що стосуються актуальних проблем розвитку музейної справи в Україні.

ЗБІРНИК ПРАЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ»

У збірнику представлено матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ : До 25-річчя відновлення державної незалежності України» (20 – 21 травня 2016 р., Київ – Переяслав-Хмельницький, Україна). Опубліковані тези доповідей є результатом досліджень з питань: 1) освіта – фундамент сильної нації; 2) наука і техніка як фундаментальні основи життя української нації; 3) внесок українських вчених і винахідників у розвиток світової науки та технологій; 4) музей – популяризатор історії освіти, науки і техніки в Україні.

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ІV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НУМІЗМАТИКИ У СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ»

До збірника включено тези доповідей учасників ІV міжнародної науково-практичної конференції з проблем нумізматики та історії грошового обігу «Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки» (22–23 червня 2016 року).

ЗБІРНИК ПРАЦЬ КРУГЛОГО СТОЛУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ОЧИМА МОЛОДІ»

У збірнику представлено матеріали круглого столу «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ – ОЧИМА МОЛОДІ», в рамках якого відбулася дискусія на тему: «Проблеми та перспективи розвитку науки і техніки в Україні: історичний аспект», присвяченої 170-річчю з дня народження Івана Пулюя (1845 – 1918), фізика, електротехніка, винахідника, громадського діяча (5 листопада 2015 р., НТУУ «КПІ», Київ, Україна).

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВЕРСІЇ"

До збірки включено матеріали доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна: події, факти, версії», що відбулася 24 квітня 2015 р. у Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» з нагоди 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі.