Матеріали доповідей круглого столу «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті»

 

 

          

 

Збірник видається з 2016 року.

 

 

 

Видавець та засновник: Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».

Проблематика: загальне краєзнавство, історичне краєзнавство.

Мови видання: українська.

Редакційна колегія:

Вовкодав В. О., Горбовий О. А. (відповідальний секретар), канд. іст. наук, проф. Колибенко О. В., канд. іст. наук, доц. Лукашевич О. М., канд. іст. наук, Нагайко Т. Ю., канд. іст. наук Нагайко К. М.

 

 

 
 

МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ «КРАЄЗНАВСТВО ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПОСТАТІ» (13 ЖОВТНЯ 2022 Р., М. ПЕРЕЯСЛАВ)

До збірки включено матеріали доповідей учасників круглого столу «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті», що відбувся 13 жовтня 2022 р. у межах програми ХІ Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання».

ЛЮДИНА В ІСТОРІЇ КРАЮ: ПЕРЕЯСЛАВЩИНА: МАТЕРІАЛИ КРУГ. СТ. «КРАЄЗНАВСТВО ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПОСТАТІ»

До збірки включено матеріали доповідей учасників круглого столу «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті», що відбувся 13 жовтня 2021 р. у межах програми Х Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання» та виконання науково-дослідної роботи «Історія Переяславщини: антропо-аксіологічні виміри» (державний реєстраційний номер: 0119U103364).

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ КРУГЛОГО СТОЛУ «КРАЄЗНАВСТВО ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПОСТАТІ»

До збірки включено матеріали доповідей круглого столу «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті», що відбувся 15 жовтня 2020 р. у межах програми ІХ Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання» та виконання науково-дослідної роботи «Історія Переяславщини: антропо-аксіологічні виміри» (державний реєстраційний номер: 0119U103364).

МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ «КРАЄЗНАВСТВО ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПОСТАТІ» (16 ЖОВТНЯ 2015 Р., М. ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ)

До збірки включено матеріали доповідей круглого столу «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті», що відбувся 16 квітня 2015 р. у межах ІV Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання» в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».