У МУЗЕЇ ЗАПОВІТУ Т. Г. ШЕВЧЕНКА РОЗПОЧАТО НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПРОЄКТ «ДЕСЯТЕ ЛІТО»

У МУЗЕЇ ЗАПОВІТУ Т. Г. ШЕВЧЕНКА РОЗПОЧАТО НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПРОЄКТ «ДЕСЯТЕ ЛІТО»

5 квітня 2024 р. у Музеї Заповіту Т. Г. Шевченка відбулася презентація науково-просвітницького проєкту «Десяте літо», що був започаткований з нагоди відзначення 210-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка. Назвою проєкту є словосполучення з поезії Т. Г. Шевченка «Хіба самому написать…» (1849 р.). У цьому вірші автор порушує проблему сприйняття власної творчості українським суспільством. Зокрема, апелює до створеної ним збірки «Кобзар» (1840 р.), як орієнтиру для національного самоусвідомлення: «Либонь, уже десяте літо, / Як людям дав я «Кобзаря». Запропоноване митцем світоглядне бачення України в його поетичному доробку стало дороговказом для сучасників та нащадків, визначною мірою вплинуло на формування середовища творців Української державності.

Проєкт – це платформа для презентації, а також реалізації наукових і просвітницьких задумів, що покликані забезпечити процес національно-патріотичного виховання громадян через утвердження шевченківських постулатів та розкриття світоглядних сенсів творчого доробку Т. Г. Шевченка. У межах проєкту відбуватиметься втілення ініціатив за трьома основними напрямками: науковий, просвітницький, мистецький. Передбачено реалізацію наступних форматів: круглий стіл, семінар, диспут, презентація, лекторій, авторська екскурсія, майстер-клас, квест, творчий конкурс, театралізоване дійство тощо. Упровадження проєкту дозволить поглибити співпрацю з науковими інституціями, тематичними музеями, закладами освіти, громадськими об’єднаннями тощо.

В основу ідеї проєкту покладено принципи наукової об’єктивності та публічності.

Першим заходом у межах реалізації проєкту стала наукова дискусія «Проблеми прочитання збірки Тараса Шевченка «Три літа» (До 177-ої річниці від дня арешту Т. Г. Шевченка 5 квітня 1847 р.), роботу якого відкрив генеральний директор НІЕЗ «Переяслав» Олексій Лукашевич. Учасниками стали: доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2017) Олександр Боронь, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Шевченківського національного заповідника Світлана Брижицька, доктор філологічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів та природокористування України Марина Навальна, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, професор, заступник завідувача кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання з виробничої діяльності Університету Григорія Сковороди в Переяславі Ганна Токмань, шевченкознавець, кандидат історичних наук, професор, заступник директора з науково-методичної роботи Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» Олександр Колибенко, поет, член Національної спілки письменників України Олег Коломієць, завідувачка відділу обслуговування бібліотеки Університету Григорія Сковороди в Переяславі Лідія Губар, завідувачка відділом обслуговування Комунального закладу «Переяславська публічна бібліотека» Переяславської міської ради Лариса Жаркова, наукові співробітники науково-дослідного відділу «Музей Заповіту Т. Г. Шевченка»: Наталія Павлик, Наталія Кухарєва, Світлана Коркач, Катерина Нагайко, молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору «Музей кобзарства» Наталія Костюк.

Під час дискусії, хід якої модерувала Наталія Павлик, було порушено актуальні проблеми, пов’язані з поетичним доробком Т. Г. Шевченка, створеним на Переяславщині, а також було проаналізовано вміст видань, присвячених рукописній збірці «Три літа».

Науково-просвітницький проєкту «Десяте літо» діятиме на базі Музею Заповіту Т. Г. Шевченка безтерміново, та є відкритим для наукового та творчого загалу.

Старший науковий співробітник НДВ «Музей Заповіту Т. Г. Шевченка» НІЕЗ «Переяслав», к.і.н.              Катерина Нагайко