ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «СЕРЕДНЯ НАДДНІПРЯНЩИНА: МАТЕРІАЛЬНА ТА ДУХОВНА КУЛЬТУРА»

10 червня 2022 року на базі Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» було проведено ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію: «Середня Наддніпрянщина: матеріальна та духовна культура» (спеціальна тема: Переяславщина).

Організатором конференції виступив: НІЕЗ «Переяслав». Варто зазначити, що перша етнографічна конференція була проведена, ще у 2008 році.

Загалом у конференції зголосилися взяти участь 41 учасник з 36 доповідями. Серед них були доктори, кандидати історичних наук, кандидат філологічних наук, кандидат наук із соціальних комунікацій, аспірант та наукові співробітники національних заповідників, музеїв України. Вони представляли широку географію міст та навчальних і науково-дослідних установ України. Зокрема, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Інституту українознавства МОН України, Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», Національного заповідника «Гетьманська столиця» та Національного музею народної архітектури та побуту України. Різноманітними за тематикою були й доповіді учасників наукової конференції. У полі зору дослідників виявилися питання з досліджень музейних фондів, звичаєво-обрядової культури українців, матеріальної культури, археології, історичного краєзнавства, культурно-освітньої та масової роботи заповідників, збереження історико-культурної та етнографічної спадщини. Переважна більшість із них була присвячена Переяславщині.

Варто відзначити високий рівень доповідей та виступів учасників конференції, матеріали якої планується видати у черговому номері наукових записок НІЕЗ «Переяслав».

Доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник                                     Віктор Ткаченко