ВІДБУЛОСЯ ДЕВ’ЯТЕ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ «КРАЄЗНАВСТВО ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПОСТАТІ»

13 жовтня круглим столом «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті» (спеціальна тема: «Людина в історії краю») розпочалися заходи Х Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання». Як і минулорічне зібрання, він реалізувався в межах виконання працівниками НІЕЗ «Переяслав» науково-дослідної роботи «Історія Переяславщини: антропо-аксіологічні виміри» (державний реєстраційний номер: 0119U103364).

До програми круглого столу було включено 25 тем доповідей. Загалом до участі заявилися 28 дослідників, більшість з яких представляли структурні підрозділи НІЕЗ «Переяслав», а саме: НДВ історичного краєзнавства, НМВ охорони культурної спадщини, НДВ археології, НДВ «Музей «Заповіту» Т. Г. Шевченка», НДВ «Меморіальний музей Г. С. Сковороди», НДВ «Меморіальний музей академіка В. Г. Заболотного», НДС «Музей кобзарства», НДФ «Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини» (Музей космосу, Музей історії лісового господарства, Музей хліба, Музей українського рушника).

П’ятигодинне очне засідання транслювалося на інтернет-платформі Google Meet, що також дозволило забезпечити онлайн включення окремих учасників.

Вцілому тематична палітра доповідей охопила широкий спектр постатей, життя яких пов’язане з Переяславщиною, з-поміж яких визначні державні діячі, чиновники, науковці, освітяни, музейні працівники, митці тощо.

Науковий захід, що вже дев’ятий рік поспіль зібрав краєзнавців у Переяславі, дозволив презентувати наявні дослідницькі результати їхньої роботи та продемонстрував значний потенціал краєзнавчих пошуків у дослідженні історії рідного краю.

За результатами роботи круглого столу планується підготувати збірник матеріалів під назвою «Людина в історії краю. Переяславщина».

Відкрив засідання генеральний директор НІЕЗ «Переяслав» Олексій Лукашевич, який у день народження Героя України М. І. Сікорського зауважив на основних завданнях щодо збереження його творчого спадку, відмітивши значний внесок багатьох поколінь музейних працівників та дослідників. Він наголосив на важливості розвитку краєзнавчого руху на Переяславщині, як важливої складової наукової діяльності Заповідника.

Завідувач НДВ історичного краєзнавства, к.і.н.                                                      Тарас Нагайко