ЗОЛОТОНОША: ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ ТА ФОРТИФІКАЦІЇ

ЗОЛОТОНОША: ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ ТА ФОРТИФІКАЦІЇ

Книга присвячена історії міста Золотоноша та його найближчої околиці. На основі археологічних, писемних та картографічних джерел прослідковано систему заселення території з найдавніших часів до козацької доби. Рання історія містечка пов’язана з такими особами як: Б. Корецький, А. Домонтова, С. Лащ-Тучапський, Я. Вишневецький, П. Халепський, М. Хоменко, М. Максимович. Будівництво фортець, як у ХІІ–ХІІІ ст. так і в ХVІІ – ХVІІІ ст. на броді через р. Золотоношку мало стратегічне значення. Оскільки наявність осередку захисту на той час було основою для осілості та збільшення кількості населення нового поселення.

Прядко Олександр. Золотоноша: історична топографія та фортифікації. Переяслав-Кам'янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. – 76 с. (Серія «Міста та фортеці Переяславщини» Вип. 1).