ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ТВОРЧА СПАДЩИНА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР»

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ТВОРЧА СПАДЩИНА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР»

До збірника увійшли матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Творча спадщина Григорія Сковороди: філософсько-педагогічний вимір», яка проходила 26 квітня 2024 року в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав».

Матеріали вміщують наукові розвідки вітчизняних дослідників, у яких проаналізовані історична велич постаті Григорія Сковороди, його ідеї і творчий доробок у контексті викликів сучасності, відображені життя і творчість українського любомудра у музейному просторі тощо.

Для істориків, філософів, педагогів, музейних працівників, краєзнавців, аспірантів, студентів.

Творча спадщина Григорія Сковороди: філософсько-педагогічний вимір: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (Переяслав, 26 квітня 2024 р.) / НІЕЗ «Переяслав», Меморіальний музей Г. С. Сковороди. Переяслав, 2024. 51 с.

Переглянути