ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ III ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПАМ’ЯТОК ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ» (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ М. І. СІКОРСЬКОГО). ЧАСТИНА 1.

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ III ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПАМ’ЯТОК ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ» (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ М. І. СІКОРСЬКОГО). ЧАСТИНА 1.

До збірника увійшла частина матеріалів III Всеукраїнської наукової конференції «Дослідження, збереження та популяризація пам’яток історико-культурної спадщини України» (до 100-річчя від дня народження М. І. Сікорського), яка проходила 18 квітня 2023 року в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав».

Матеріали висвітлюють актуальні питання охорони, збереження, використання, консервації, реставрації, музеєфікації пам’яток історико-культурної спадщини України, а також стан їх дослідження.

Для істориків, археологів, музейних працівників, краєзнавців, аспірантів, студентів.

Переглянути