МИКОЛА СУМЦОВ – ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ БІОГРАФІСТИКИ

МИКОЛА СУМЦОВ – ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ БІОГРАФІСТИКИ

10 травня 2024 року в Харкові проходила IX Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 170-річчя від дня народження» відомого українського фольклориста, етнографа, літературознавця та громадського діяча, доктора філологічних наук, професора Миколи Федоровича Сумцова (1854-1922). Організаторами виступили: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та Центр українських студій та краєзнавства імені академіка П.Т. Тронька.

На конференцію було заявлено 45 доповідей із різних міст, організацій, установ та закладів України. А саме: Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Національного фармацевтичного університету, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Державного біотехнологічного університету, Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, Ужгородського національного університету, Національного заповідника «Софія Київська» та ін.

З вітальними словами до учасників наукового заходу звернулися декан філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, д-р філос. наук, проф. Іван Карпенко та заступниця директора Центру українських студій та краєзнавства імені академіка П.Т. Тронька Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, канд. іст. наук Ольга Вовк.

Доповідачі висвітлили різні питання пов’язані з науковою діяльністю та біографією відомого вченого. Зокрема, мій виступ був присвячений внеску Миколи Сумцова у дослідження писанкарства. Було зазначено, що його діяльність мала значний вплив на подальше вивчення мистецтва писанки, а праця «Писанки» стала наріжним каменем для багатьох дослідників, як тогочасних, так і наступних поколінь.

Док. іст-их наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник                                Віктор Ткаченко