ЗАКОРДОННЕ УКРАЇНСТВО В ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВЦІВ

ЗАКОРДОННЕ УКРАЇНСТВО В ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВЦІВ

26 квітня 2024 року на базі катедри країнознавства та туризму, катедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка проходила міжнародна науково-практична конференція «Закордонне українство: від дослідження історії до прогнозу розвитку». Організаторами конференції також виступили Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Національний університет «Львівська політехніка», Національний університет «Острозька академія», Канадський Інститут Українських Студій, Підляський науковий інститут, Міжнародна асоціація україністів, Чеська асоціація україністів, Інститут дослідження діаспори. Тематика виступів учасників конференції охоплювала широкий спектр питань та досліджень.

На пленарному засіданні зі своїми доповідями виступили Г. Карась (Івано-Франківськ), Н. Шертвієнє (Вільнюс, Литва), В. Шендеровський (Київ), В. Ткаченко (Переяслав). Взяти участь у конференції зголосилися науковці багатьох країн світу, де представлена українська діаспора. Зокрема, це Польща, Канада, Чехія, Австрія.

У своїх доповідях та виступах науковці висвітлили цілу низку тем, від матеріальної та духовної культури української діаспори до проблемних питань сучасної української еміграції, пов’язаної з російсько-українською війною.

Доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник                         Віктор Ткаченко