Історичний календар. Особистості

29 квітня 1917 р. помер видатний філософ, автор і дослідник вчення Григорія Сковороди – Володимир Ерн

Ерн Володимир Францович (5.08.1882 – 29.04.1917) – народився в дворянській родині в м. Тифліс Російської імперії. Вищу освіту отримав у Московському університеті. Основний напрям його досліджень стосувався релігійної філософії. У 1912 р. видав книгу «Григорій Савич Сковорода. Життя і вчення». Один із примірників даного видання експонується в Меморіальному музеї Г.С. Сковороди.

КУБИШЕВ АНАТОЛИЙ ІВАНОВИЧ

КУБИШЕВ АНАТОЛИЙ ІВАНОВИЧ (26.04.1938 – 4.01.2001) – археолог, дослідник пам’яток Переяславщини. Народився у м. Старобільську Луганської обл. 26 квітня 1938 р. З 1960 по 2001 рр. працював у Інституті археології АН УРСР, згодом – Національної академії наук України. Досліджував пам’ятки епохи бронзи, раннього залізного віку, ранніх слов’ян, Давньої Русі.

ДО 105-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО КОБЗАРЯ АНАТОЛІЯ ПАРФІНЕНКА (ПАРФИНЕНКА) (24.04.1913 - 09.03. 1992)

Після сумнозвісної акції знищення сліпих мандруючих кобзарів, про що йдеться в художньому фільмі Олеся Саніна «Поводир», вижити вдалось одиницям…

ТАМАРА ГРИГОРІВНА МОВША (1922-2003) – АРХЕОЛОГ, МУЗЕЄЗНАВЕЦЬ, ПАМ’ЯТКООХОРОНЕЦЬ

20 квітня 2018 р. виповнюється 96 років з дня народження відомої дослідниці трипільської культури, музеєзнавця та пам’яткоохоронця Тамари Григорівни Мовши. Вона належить до когорти найвідоміших польових дослідників-трипіллязнавців ХХ ст. Її дослідження збагатили археологічну науку рядом блискучих відкриттів, стали вагомим внеском у розробку ряду фундаментальних проблем давньої історії. Тамара Григорівна є одним із ініціаторів створення першого в Україні Музею трипільської культури, який на сьогодні функціонує у складі Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

ВОЛОДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ МОНОМАХ: КНЯЗЬ, ЛЮДИНА, ПИСЬМЕННИК

915 років тому, 4 квітня 1103 року, переяславський князь Володимир Всеволодович Мономах на чолі Переяславського полку та коаліції руських князів розгромив на р. Сутінь (нині – р. Молочна на території сучасної Запорізької обл.) переважаючі сили половецьких військ. У зв’язку з цією подією започатковуємо нову рубрику «Історичний календар» матеріалом про князя Володимира Мономаха.

ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

3 квітня 1918 року в селі Ломівка (нині в межах міста Дніпро) народився Олесь Гончар – український письменник, літературний критик, громадський діяч, автор трилогії «Прапороносці», романів «Циклон», «Тронка», «Собор» та ін.