Музеї

28 ТРАВНЯ – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ КРАЄЗНАВСТВА

Категорія: Історичний календар. Події Створено: П'ятниця, 28 травня 2021, 06:07

Інтерес до вивчення минулого об'єднує широку когорту дослідників, як тих, що мають професійний інтерес, так і аматорів. Краєзнавство як напрямок наукових студій є найбільш доступною практикою реалізації пошукових завдань, які насамперед спрямовані на віднайдення історичної інформації.

З розвитком наукових знань, завдяки усвідомленню потенціалу краєзнавства як універсальної наукової та виховної галузі, виникали численні осередки, діяльність яких спрямовувалась на вивчення різноманітних аспектів історичного буття. В орбіту уваги дослідників-краєзнавців потрапляють важливі події та явища місцевої історії, діяльність організацій та установ, біографії визначних людей тощо. Також дослідниками-краєзнавцями висвітлюються прояви культурного життя суспільства – відбувається вивчення таких суміжних з історією галузей як література, музика, діяльність релігійних осередків. Діапазон краєзнавчих студій охоплює значний перелік методик та напрямків дослідницького пошуку. Багатовекторність підходів, що використовуються краєзнавцями, дозволяють говорити про міждисциплінарний характер цієї галузі знань.

У суспільному значенні краєзнавству належить визначна роль у справі популяризації та захисту об'єктів культурної спадщини, пробудження патріотичної свідомості громадян тощо. Діяльність краєзнавчих осередків покликана формувати з-поміж громади розуміння важливості найменших деталей історичного розвитку окремого села чи міста. Усвідомлюючи зв'язок з загальноісторичними процесами, громадяни відчувають свою приналежність до єдиного цілого, плекають своє коріння та формують орієнтири майбутнього розвитку.

В умовах становлення та розвитку незалежної української держави процес інституалізації краєзнавства набув загальнонаціонального виміру.

Рішення про щорічне відзначення Всеукраїнського дня краєзнавства було ухвалене на VI з'їзді Національної спілки краєзнавців України 23 січня 2017 р. – обрано дату 28 травня. У п. 10 постанови цього зібрання вказувалося: «Встановити Всеукраїнський день краєзнавства та з 2017 р. відзначати 28 травня (день відкриття І Всеукраїнської конференції з краєзнавства 1925 р. в м. Харкові), звернутися до органів влади затвердити його на державному рівні».

Цього року зазначена ініціатива вже вп'яте реалізується широкою спільнотою вітчизняних краєзнавців.

Вітаємо колег з професійним святом, зичимо творчого натхнення та реалізації дослідницьких цілей.

 

Завідувач НДВ історичного краєзнавства                                                                        Тарас Нагайко