ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСОБИСТІСТЬ В ІСТОРІЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ДУМКИ» (до 40-річчя Музею М.М. Бенардоса та 140-річчя винайдення електрозварювання)

Категорія: Наукові заходи Створено: Субота, 26 червня 2021, 11:34

25 червня 2021 року на базі Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» вперше було проведено Всеукраїнську наукову конференцію «Особистість в історії інженерної думки». Науковий захід присвячено 40-річчю відкриття Музею М. М. Бенардоса у Переяславі-Хмельницькому у 1981 р. та 140-річчю винайдення електрозварювання у 1881 році відомим вітчизняним винахідником Миколою Миколайовичем Бенардосом.

Організаторами та співорганізаторами конференції виступили: НІЕЗ «Переяслав», Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Асоціація працівників музеїв технічного профілю, Рада молодих учених Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України.

Загалом у конференції зголосилися взяти участь 22 учасники з 20 доповідями. Серед них були доктори, кандидати історичних і технічних наук, кандидат хімічних наук, аспірант та наукові співробітники національного заповідника. Вони представляли широку географію міст та навчальних і науково-дослідних установ України. Зокрема, Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Інституту українознавства МОН України, Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України, Асоціації працівників музеїв технічного профілю, Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», Полтавського музею авіації й космонавтики. Різноманітними за тематикою були й доповіді учасників наукової конференції. У полі зору дослідників виявилися питання з досліджень відомих особистостей які мають відношення до електрозварювання, їх біографій, збереження та популяризація пам’яток науки й техніки в музеях України тощо. Великий блок виступів був присвячений ковальському ремеслу тісно пов’язаному з електрозварюванням металів.

Варто відзначити високий рівень доповідей та виступів учасників конференції, матеріали якої планується видати у черговому номері наукових записок НІЕЗ «Переяслав».

Доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник                      Віктор Ткаченко