ЛЕКЦІЯ «ГОЛОВНІ УБОРИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОГО КОСТЮМА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ТА ЇХ РОЛЬ В НАРОДНИХ ОБРЯДАХ (НА МАТЕРІАЛАХ КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»)

ЛЕКЦІЯ «ГОЛОВНІ УБОРИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОГО КОСТЮМА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ТА ЇХ РОЛЬ В НАРОДНИХ ОБРЯДАХ (НА МАТЕРІАЛАХ КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»)

12 лютого 2024 року для учнів 9 класу Комунального закладу Київської обласної ради «Переяславський ліцей «Патріот» науковий співробітник Музею народного одягу Середньої Наддніпрянщини науково-дослідного філіалу «Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини» Марина Бондаренко прочитала лекцію «Головні убори як складова частина українського костюма кінця ХІХ – початку ХХ століття та їх роль в народних обрядах (на матеріалах колекції НІЕЗ «Переяслав»).

Під час лекції слухачі дізналися про історію розвитку головних уборів та зачісок, що побутували на території Середньої Наддніпрянщини, Полтавщини, Чернігівського Полісся в кінці ХІХ – початку ХХ ст. Лектор детально охарактеризувала всі види і форми традиційних головних уборів українців, загальні риси та регіональні відмінності. Розповіла про роль головних уборів у побуті та народних обрядах. Розповідь супроводжувалася демонстрацією світлин.