ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ IV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПАМ’ЯТОК ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ»

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ IV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПАМ’ЯТОК ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ»

До збірника увійшли матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції «Дослідження, збереження та популяризація пам’яток історико-культурної спадщини України», яка проходила 18 квітня 2024 р. на базі Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Матеріали висвітлюють актуальні питання охорони, збереження, використання, консервації, реставрації, музеєфікації пам’яток історико-культурної спадщини України, а також стан їх дослідження.

Для істориків, археологів, музейних працівників, краєзнавців, аспірантів, студентів.

Переглянути