Каталоги

ІЗ МУЗЕЙНОГО ЗІБРАННЯ… ТРАДИЦІЙНІ СОРОЧКИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ ЧЕРКАЩИНИ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ. КАТАЛОГ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИСТАВКИ «ТРИПІЛЬСЬКІ ОБЕРЕГИ: МИНУЛЕ. ТРАДИЦІЯ. СУЧАСНІСТЬ» (ІЗ ЗІБРАННЯ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»)

У каталозі представлено жіночі та чоловічі сорочки Лівобережної Черкащини початку ХХ століття, що входять до музейного зібрання Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Вони демонструвались на виставці «Трипільські обереги: Минуле. Традиція. Сучасність», що діяла у Музеї трипільської культури протягом 2020 р.

ГЕОРГІЙ ТКАЧЕНКО – БАНДУРИСТ, ХУДОЖНИК, АРХІТЕКТОР. ДОСЛІДЖЕННЯ, ІЛЮСТРОВАНИЙ КАТАЛОГ

Видання складається із декількох частин: наукового дослідження, безпосередньо каталогу, світлин робіт Г. К. Ткаченка, ілюстрацій пов’язаних із життєвим й творчим шляхом митця та іменного покажчика. У науковому дослідженні висвітлено біографічні матеріали, особисті спогади Г. К. Ткаченка та його колег-однодумців про нього, аналізуються художні особливості його картин і акварелей, манери письма. Тут подано характеристику колекції робіт художника у музейному зібранні НІЕЗ «Переяслав», а також, до уваги читача представлені деякі архітектурні проекти, розроблені Г. К. Ткаченком. Окрім цього, особлива увага приділена розгляду особистості Георгія Кириловича як одного із носіїв традиційного способу гри на старосвітській бандурі та знавця кобзарського репертуару.

ВИЙШОВ ДРУКОМ КАТАЛОГ "МУЗИКА ДУШІ НАРОДНОЇ"

Вийшов друком каталог «Музика душі народної» за матеріалами музейного зібрання Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Автори-упрядники: Тетеря С. А., Гайдаєнко І. В., Костюк Н. В. Переяслав – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020 111 с. Рецензенти видання: Колибенко О. В., Годліна Л. О. Науковий редактор – Лукашевич О. М. Переклад на англійську мову Тетеря Д. Д. Літературний редактор Казда Н. А.

ТРАДИЦІЙНИЙ НАТІЛЬНИЙ ОДЯГ УКРАЇНЦІВ КІНЦЯ ХІХ- ТРЕТЬОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТ.

У виданні представлено 75 зразків чоловічих та жіночих сорочок із фондової збірки НІЕЗ «Переяслав», що експонувалися на виставках у Музеї пам’яті Поліського району та у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику впродовж 2014–2018 рр. Вони демонструють різні художньо-конструктивні особливості традиційного натільного одягу Середньої Наддніпрянщини, Полтавщини та Полісся.

КОЛЕКЦІЯ АВТОРСЬКИХ РОБІТ КУЛИК К. К. У ЗІБРАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА "ПЕРЕЯСЛАВ"

У збірці Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" зберігається значна колекція авторських робіт майстра-художника вищого класу Кулик Катерини Кузьмівни, яка налічує 61 музейний предмет. З них 35 одиниць збереження становлять роботи, автором і виконавцем яких є Кулик К. К. Датуються ткані та вишиті роботи майстрині другою половиною ХХ-початком ХХІ ст. Видання адресоване науковцям, студентам та краєзнавцям.

РОБОТИ ВАСИЛЯ ЗАВГОРОДНЬОГО (ІЗ ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»): АЛЬБОМ-КАТАЛОГ

У альбомі-каталозі представлена колекція творів Василя Леонтійовича Завгороднього (1925-2009) з музейного зібрання Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав".