З'ЯВИЛОСЯ НОВЕ ВИДАННЯ У СЕРІЇ «КРАЄЗНАВЧА БІБІЛОТЕКА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ»

З'ЯВИЛОСЯ НОВЕ ВИДАННЯ У СЕРІЇ «КРАЄЗНАВЧА БІБІЛОТЕКА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ»

На початку цього року побачила світ наукова монографія Олени та Олександра Колибенків «Переяславці княжої доби: історико-історіографічні портрети» (Бібл. : Колибенко Ол., Колибенко О. Переяславці княжої доби: історико-історіографічні портрети. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Переяслав – Кам'янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2022. – 252 с. – (Серія: Краєзнавча бібліотека Переяславщини: Вип. 21).

Це друге доповнене та перероблене видання книги надрукованої у 2018 р. У порівнянні з попереднім обсяг дослідження збільшився на п'ятдесят сторінок, а до змісту авторами додано ще три пункти (загалом тринадцять). Так, у пункті VI йдеться про переяславського князя Ярополка Володимировича (1114–1132), сина Володимира Мономаха. У пункті ХІІ описано біографію переяславського князя Ярослава-Федора Всеволодовича (1201–1206), сина володимиро-суздальського князя Всеволода-Дмитрія Юрійовича. У пункті ХІІІ подано відомості про переяславського князя Михайла Всеволодовича (1206), сина Всеволода Святославича. Також у змісті з'явилася довідкова позиція «Антропонімія Переяславля Руського» – перелік з вісімдесяти п'яти осіб з вказанням їх соціального статусу.

Загалом у монографії презентовано відомості щодо тринадцяти осіб пов'язаних з Переяславом у хронологічному діапазоні з ХІ по ХІІІ ст., зокрема десятьох місцевих князів, а також однієї доньки, одного зятя та одного боярина.

Джерелами для створення монографії виступили опубліковані документи давньоруського періоду, інформація археологічних досліджень та наукові розвідки. Автори здійснили спробу біографічної реконструкції та ретельний історіографічний аналіз щодо обраних осіб. Крім того, книга містить значну кількість інформації про історичні події та суттєво доповнює спектр наукових відомостей стосовно одного із значимих періодів української державності та ілюструє потенціал для майбутніх досліджень у сфері людинознавчої історії Переяславського краю.

Кандидат історичних наук, завідувач НДВ історичного краєзнавства                Т. Ю. Нагайко