Заповідник

АНОТОВАНИЙ РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» У 2015 РОЦІ

Категорія: Наукова діяльність Створено: Понеділок, 18 січня 2016, 11:31

У 2015 р. проведено 25 засідань науково-методичної ради Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» на яких розглянуті питання з розгляду та погодження планів та звітів заповідника, обгрунтувань наукових тем, лекцій, виставок тощо.

Проводилися засідання науково-реставраційної ради та комісії з нагляду за станом зберігання і охорони нерухомих пам’яток і об’єктів культурної  спадщини.

Упродовж року співробітниками науково-дослідних відділів та секторів проводилася робота з розгляду питань пов’язаних з науковою, культурно-масовою та виставковою діяльністю.

У звітному 2015 році Заповідником самостійно проведено 2 наукові конференції («Друга світова війна: події, факти, версії», «Релігійне життя Переяславської землі (ІХ-ХХІ ст.)»), 1 круглий стіл («Не забудьте пом`янути…»); виступили співорганізаторами 2 круглих столів («Історія України – очима молоді» (НТУ України «Київський політехнічний інститут») та «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). Взято участь у роботі організаційних комітетів ще ряду конференцій, круглих столів, різних заходів.

Завідуючими відділів, секторів, науковими співробітниками Заповідника, з метою виконання планових та позапланових завдань, здійснено відрядження для участі в конференціях, семінарах та інших заходах до Києва, Одеси, Ужгорода, Львова, Запоріжжя, Кам’янця-Подільського, Вишгорода, Галича. Отримано відкриті листи на археологічні дослідження та сертифікати, що підтверджують участь співробітників у різних семінарах-практикумах.

Наково-дослідницька робота наукових працівників НІЕЗ «Переяслав» була пов’язана з розробкою наукових тем направлених на вивчення археологічної, етнографічної, історико-культурної, біографічної й бібліографічної тематики та фондових збірок заповідника. Зокрема, у 2015 р. було затверджено розробку 20 нових наукових тем, 2 теми закриті, інші продовжуються досліджуватися. На засіданнях науково-методичної ради було погоджено 14 нових лекцій за різними тематичними напрямками. За 2015 р. співробітники заповідника взяли участь у 61 наукових заходах (49 конференціях, 4 читаннях, 4 засіданнях круглих столів, 3 семінарах, 1 симпозіумі), на які надіслано та виголошено 172 доповіді. Науковцями розроблялися запитальники для експедицій з різних напрямків досліджень та надавалися наукові консультації. Д. А. Тетерею, О. О. Прядком, О. В. Юрченком проводилася робота над науковими звітами з археологічних досліджень Переяслава-Хмельницького; розвідок, обстежень р. Супій та узбережжя Канівського водосховища. Здійснювалося О. М. Лукашевичем опонування, В. М. Ткаченком, А. В. Кузьменком надавалися відгуки на автореферати кандидатських дисертацій; М. П. Губочкіним, А. В. Кузьменком рецензування магістерських, бакалаврських і дипломних робіт, В. М. Ткаченком та Н. М. Павлик МАНівських робіт.  

У науково-експозиційній діяльності основні зусилля були направлені  на поновлення етикетажу, анотацій та описів експозицій Заповідника. Здійснено доповнення експозицій в Музеї українських обрядів та Музеї історії лісового господарства, реекспозицію розділу «Переяслав історичний» у Музеї «Заповіту» Т. Г. Шевченка. Розпочато роботу над декомунізацію музейних експозицій згідно Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» (2015 р.).  

Упродовж 2015 року працівниками відділів та секторів організовано й відкрито 32 виставки на різні тематики і до різних дат. На них були представлені предмети, як із фондового зібрання заповідника, так із інших музеї та заповідників України, а також з особистих зібрань авторів, власників робіт. Варто відзначити роботу Музею «Заповіту» Т. Г. Шевченка, який відкрив 7 виставок та Меморіального музею Г. С. Сковороди – 3. Змонтовано 2 постійнодіючі виставки у Музеї-діорамі та Музеї українського рушника. Заповідник приймав участь у виставках-презентаціях і за його межами. Зокрема, у Всеукраїнському музейно-туристичному фестивалі «Давні Галич збирає друзів..» (м. Галич), у фестивалі «У гості до українців» (м. Київ).

З метою розробки наукових тем, підготовки лекцій, доповідей, виступів на конференціях та публікацій статей проведено пошукову роботу в архіві м. Переяслава-Хмельницького та архівному відділі Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації, Центральному державному архіві вищих органів влади України, Центрального державного архіву громадських об’єднань України, Науковому архіві Інституту археології та Архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, Національній науковій  бібліотеці України ім. В.  Вернадського, Національній парламентській бібліотеці, бібліотеках наукових установ та закладів м. Києва, Переяслава-Хмельницького. Також здійснено відрядження до Національної спілки письменників України (м. Київ).

Здійснено індивідуальні та групові експедиції у м. Переяславі-Хмельницькому та районі, проводилися археологічні експедиції та розвідки у місті на території грунтового могильника давньоруської доби, обстеження та розвідки відомих та виявлення нових археологічних пам’яток узбережжя Канівського водосховища, у селах Переяслав-Хмельницького, Яготинського р-нів Київської обл., Драбівського та Золотонішського р-нів Черкаської обл.

За звітний рік у НІЕЗ «Переяслав» науково-освітня робота включала: проведення свят «Різдвяне дійство», «Масляна», «Найсвятіше в світі слово-мама!», «Кобзареве відлуння», «Храмове свято Св. Георгія. День зустрічі жителів затоплених сіл», «На горі трава зелена», «Рош-Ха-Шана», «Переяславська осінь Кобзаря», Всеукраїнський фестиваль «Переяславський ярмарок», а також 42 різних заходи (майстер-класи, вечори пам’яті, культурно-просвітницькі заходи, конкурси, творчі зустрічі, диспути та інші). Співробітниками НІЕЗ «Переяслав» взято участь у 33 заходах, конкурсах, презентаціях, урочистостях, що проводилися у м. Переяславі-Хмельницькому.  У цьому напрямку слід відзначити роботу «Музею кобзарства», у якому проведено значну кількість різноманітних заходів. Співробітниками заповідника у навчальних закладах міста та району прочитано 151 лекцію з історії та культури Переяславщини, Середньої Наддніпрянщини тощо, надано інтерв’ю та консультації теле-радіокомпаніям України, здійснено екскурсійне обслуговування відвідувачів. Зокрема, загальна кількість відвідувачів 133842 чол. Дорослих – 70682 чол., діти – 59565 чол., проведених екскурсій – 2928.

Варто відзначити значний доробок науковців з: публікації наукових статей у фахових виданнях з історії, різних наукових збірниках, матеріалах конференцій і круглих столах та в інших виданнях; видання науково-популярних публікацій, монографій, навчальних посібників. Так, у 2015 р. вийшли друком: 4 публікації у закордонних виданнях, 33 у фахових, 133 у збірниках та матеріалах конференцій, круглих столів та ін.; науково-популярних та популярних: 35 у газетах, 46 в інтернет-виданнях («Музеї України», «Музейний простір», «НІЕЗ» Переяслав», Національної спілки краєзнавців).

За цей рік Заповідником видано 2 збірники наукових статей («Переяславіка» та «Друга Світова війна: події, факти, версії»); інформаційну карту НІЕЗ «Переяслав» та флаєра з метою розповсюдження відомостей про заклад. Науковцями В. М. Ткаченко, М. В. Роздобудько, О. О. Прядко видано 3 монографії. О. М. Лукашевич, Ан. В. Кузьменко є співавторами 2-х навчальних підручників з історії України. Підготовлено до друку матеріали Міжнародної історико-краєзнавчої конференції «Наукові студії М. І. Сікорського», а також буклет «Скіфські часи на Переяславщині» (авт. М. В. Роздобудько, О. В. Юрченко), нарис-путівник «Архітектура давньоруського Переяслав» (авт. Г. М. Бузян), буклет «Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини» (авт. С. М. Вовкодав ); макет календаря на 2016 р до 20-річчя Музею українського рушника (авт. Н. Л. Заїка).

У пам’ятко-охоронній роботі проведено моніторинг збереження пам’яток архітектури НІЕЗ «Переяслав», складено план проведення протиаварійних та ремонтних робіт, отримано дозволи від Київського обласного центру охорони і наукових досліджень пам’яток культурної спадщини та МК України на проведення протиаварійних заходів на об’єктах: «садиба бджільника», вітряні млини з с. Мирча, Ярославець, комори з с. Рудяків Музею народної архітектури та побуту  Середньої Наддніпрянщини. Встановлено меморіальну дошку у Музеї Заповіту Т. Г. Шевченка до 200-річчя з Дня народження Кобзаря. Складено акти обстеження та дефектні акти на об’єкти культурної спадщинни. Співробітниками Г. М. Бузян, М. В. Роздобудько, Д. А. Тетеря, В. М. Білоусько, О. В. Юрченко, О. О. Прядко проведено пам’ятко-охоронний моніторинг археологічних пам’яток та об’єктів Заповідника, а також міста і району Переяслава-Хмельницького.

Упродовж року співробітниками ННДРЦ України реставровано музейні предмети із основного та науково-допоміжного фондів НІЕЗ «Переяслав», у кількості 15 одиниць, ще частина перебуває на реставрації, продовжено договір про співпрацю між НІЕЗ «Переяслав» та ННДРЦ України.

У науково-фондовій роботі проводиться звірення наявності пам’яток державної частини Музейного фонду України з фондово-обліковою документацією НІЕЗ «Переяслав». Станом на 31.12.2015 р. звірено 125714 од. зб.

Здійснено цифрове фотокопіювання інвентарних книг основного фонду та їх передача на електронних носіях на збереження до Національного музею історії України згідно Наказу №943 від 05.11.2014 р. МК України. Проведена робота з впорядкування фондово-облікової документації, уточнення топографічних описів та музейних експозицій, фондосховищ, а також впорядкування експонатів усіх груп зберігання. Здійснено опис предметів музейного значення для передачі на зберігання у фонди Заповідника.

Здійснено огляд фондових колекцій та складено списки музейних предметів, що потребують термінової реставрації.

Упродовж року проведено відбір та видача музейних предметів для виставок, які проводилися науковими відділами та секторами Заповідника.

В адміністративно-господарській роботі Заповідника проведена значна діяльність з: впорядкування територій, вирізки уражених грибком дерев, поточного ремонту адміністративних, службових приміщень та музейних об’єктів.

Для підтримки пам’яток та експозицій НІЕЗ «Переяслав» заготовлено лозу, кілки, деревину, очерет (5 тис. кулів). Проведено інвентаризацію матеріальних цінностей, зелених насаджень та бібліотечного фонду Заповідника. Висаджено кущі та різні породи дерев. Відділом реставрації проведено ремонтні та протиаварійні роботи на об’єктах Музею народної архітектури та  побуту Середньої Наддніпрянщини. Проведено роботи з отримання грантових коштів від Посольства США на реставрацію комплексу споруд Вознесенського монастиря, поновлення документів на земельні ділянки та майнові комплекси заповідника та інші адміністративно-господарські роботи згідно плану на 2015 р.

Учений секретар,

кандидат історичних наук,

член НСК України  

В. М. Ткаченко