Новини

ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВЦІВ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» НА СТОРІНКАХ ЧЕРГОВОГО ЗБІРНИКА «НІЖИНСЬКА СТАРОВИНА»

Категорія: Новини Створено: Субота, 10 грудня 2016, 10:53
Notice: Undefined variable: info in /home/ksere795/niez.com.ua/templates/urbanlife/html/com_content/article/default.php on line 176

Нещодавно вийшов збірник наукових праць «Ніжинська старовина», випуск 22 (25). Основну його частину складають матеріали ІV Міжнародних Спаських наукових читань. Даний науковий форум відбувся в Ніжині та Батурині 21-23 вересня 2016 року. Його було приурочено до 125-річчя від дня народження відомого етнолога, мистецтвознавця, музейника – Євгенії Спаської (світлини з відкриття пам’ятної дошки в Ніжині) та 50-річчя створення Ніжинського краєзнавчого музею. У наукових заходах, що пройшли в цих містах, взяли участь дослідників з різних регіонів України, а також із-за кордону. Активно долучилися до них і науковці Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Частина із апробованих ними на читаннях наукових пошуків надруковано у черговому виданні «Ніжинська старовина».

 Основна тематика збірника висвітлює: проблеми сучасної музеології, пам’яткознавства, історичної регіоналістики, дослідження в галузі археології, етнології й регіональної історії Північного регіону України, значна увага приділена вивченню пам’яток культурної спадщини, розвитку музейної справи та ін.

В опублікованих статтях переяславських науковців розглядаються окремі аспекти археологічних та етнографічних досліджень Переяславського Лівобережжя.

Зокрема, в науковому дослідженні «Давньоруське городище Бубнів на Переяславському Лівобережжі Дніпра»  Олександр Прядко, завідувач науково-дослідного сектора «Археологічна експедиція», вводить в науковий обіг ново виявлене ним, давньоруське городище на території відселеного с. Бубнів Золотонішського району Черкаської області. Дослідником зроблено детальний опис пам’ятки, подано план-схему та опубліковано знахідки з її території, здобуті під час археологічної розвідки. Археолог також розглядає можливість локалізації літописної Дубниці у гирлі р. Супій.

У статті «Нові матеріали до вивчення поховального обряду громади Переяслава Руського кінця ХІ – першої половини ХІІІ ст.» Дмитро Тетеря, завідувач науково-дослідного відділу «Музей трипільської культури», публікує нові матеріали з досліджень переяславських археологів на території ґрунтового могильника давньоруської доби, які розкривають особливості поховального обряду переяславців княжої доби. Автором також проведено детальний аналіз та характеристика знахідок виявлених при розкопках даного некрополя, серед яких залишки одягу у вигляді фрагментів тканин, бронзові ґудзики, скляні намистини, за якими можливо простежити окремі деталі костюма жителів Переяслава часів Давньої Русі.

У праці Світлани Захарченко, молодшого наукового співробітника науково-дослідного сектора «Музей українських обрядів» та Світлани Зубер, завідувача  науково-дослідного сектора «Музей українських обрядів», «Народні сорочки кінця ХІХ – першої половини ХХ століть в експозиції Музею українських обрядів Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»  подано характеристику збірки жіночих і чоловічих сорочок, представлених у колекції Музею українських обрядів НІЕЗ «Переяслав». Автори детально аналізують їх функціональне призначення, особливості крою й оздоблення.

Ірина Дунайна, науковий співробітник науково-дослідного філіалу «Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини» у статті «Жіночі прикраси Переяславщини»  на основі матеріалів етнографічних експедицій, здійснених за участі автора в 2010-2015 рр., вводить до наукового обігу та подає характеристику жіночих народних прикрас Лівобережної Переяславщини ХІХ – середини ХХ ст.

Подальша публікація матеріалів досліджень науковців НІЕЗ «Переяслав» планується в наступному  випуску «Ніжинської старовини».

Завідувач науково-дослідного відділу

«Музей трипільської культури»                                                      Дмитро Тетеря

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий как гость

0
Ваши комментарии будут проверены модератором.
правилами и условиями.
  • Комментарии не найдены