Новини

КРУГЛИЙ СТІЛ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ – ОЧИМА МОЛОДІ», в рамках якого відбудеться дискусія на тему: «Проблеми та перспективи розвитку науки і техніки в Україні: історичний аспект»

Категорія: Новини Створено: Середа, 30 вересня 2015, 08:59
Notice: Undefined variable: info in /home/ksere795/niez.com.ua/templates/urbanlife/html/com_content/article/default.php on line 176

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

Історичний факультет Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

 

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

Академія соціальних наук України

5 листопада 2015 року на базі

 НТУУ «КПІ» та ВІТІ (м. Київ) проводять

КРУГЛИЙ СТІЛ

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ – ОЧИМА МОЛОДІ»,

в рамках якого відбудеться дискусія на тему:

«Проблеми та перспективи розвитку науки і техніки в Україні: історичний аспект»

До участі у КРУГЛОМУ СТОЛІ запрошуються викладачі, співробітники музеїв, аспіранти, докторанти, студенти, курсанти, всі ті, хто займається проблемами історії науки і техніки.

Для обговорення пропонується тематика:

-            наука і техніка як фундаментальні основи життя української нації;

-            висвітлення військово-технічної тематики в програмах історичних дисциплін;

-            внесок українських вчених і винахідників у розвиток світової науки та технологій;

-            музей – популяризатор історії науки і техніки в Україні.

МЕТОЮ КРУГЛОГО СТОЛУ є науковий підхід до розгляду запропонованої тематики, подані до розгляду тези повинні містити наукову проблематику, дослідницькі матеріали з даних тем.

Для участі у роботі КРУГЛОГО СТОЛУ необхідно до 01.11. 2015 року подати в Оргкомітет такі матеріали (одним файлом!):

  • Заявку на участь
  • Матеріали доповіді

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ!

1. Робоча мова: українська, англійська. 
2. Подання матеріалу: приймаються виключно в електронному варіанті в форматі файлів MS WORD (висилаються на e-mail конференції вкладеним файлом: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.), назва файлу повинна містити прізвище автора та загальноприйняту абревіатуру установи (латинськими літерами; наприклад, «Bohdan_KPI»). Відправивши матеріал електронною поштою, маєте отримати підтвердження про їх отримання. 

3. Поля: формат А4 з полями 2 см з кожного боку.

4. Обсяг роботи: не більше 3 сторінок тексту (разом з бібліографією) набраного у редакторі Word 1997-2003, шрифт Тimes New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25.

5. Вимоги до оформлення тексту:

5.1. Розташування на сторінці: прізвище, ім’я автора, назви установи, держави та міста повинні бути надруковані жирним накресленням в правому верхньому куті без вказівки ступеню та звання (українською та англійською мовами); на наступному рядку по центру e-mail (обов’язково) та facebook (якщо є) автора; нижче – на наступному рядку друкується назва статті посередині рядка (українською та англійською мовами), напівжирний шрифт; з наступного рядка друкується текст тез (на початку зазначити Актуальність та Мету даної роботи, короткий аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор, виклад основного матеріалу дослідження, наприкінці Висновки).

5.2. Оформлення списку «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА»: з абзацу, без відступу, 12 кегль, одинарний інтервал. Посилання у тексті на джерела та літературу робити у квадратних дужках (наприклад [1, с.12]) відповідно до списку використаних джерел та літератури, розміщених за абеткою наприкінці тексту.

5.3. Після закінчення списку літератури наступний рядок (для аспірантів, докторантів, магістрів, студентів, курсантів): зазначаються прізвище та ініціали наукового керівника (консультанта) автора тез, його науковий ступінь та вчене звання, місце роботи (в дужках держава та місто). Наприклад: Науковий керівник – Мазепа І.Б., кандидат історичних наук, доцент кафедри військово-гуманітарних дисциплін ВІТІ (Україна, м. Київ).

5.4. Ілюстрації (фото) подавати в електронному варіанті в форматі ТІF (300 dpi) або JPEG. Підписи та посилання до них у тексті обов’язкові.

6. Відомості про автораобов’язковоподаються наприкінці тез: П.І.Б. автора; науковий ступінь, вчене звання, посада автора (викладач, студент і т.д.), місце роботи чи навчання, в дужках держава та місто; домашня адреса, поштовий індекс; робоча адреса, поштовий індекс; телефон (мобільний, домашній, робочий); електронна адреса; П.І.Б. і посада керівника (ректора). Заявка на участь, стаття та відомості про автора повинні бути в одному файлі.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо. Дотримання вимог до оформлення матеріалу є обов’язковим для включення його у збірник конференції. Тези друкуються за авторською редакцією.

ОРГКОМІТЕТ залишає за собою право на відбір матеріалів для оприлюднення та їх редакційного редагування.

Просимо взяти до уваги (!):

- проживання та проїзд за рахунок відряджуючої сторони.

Місце проведення: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус № 6, зала адмінради НТУУ «КПІ».

Контактна особа:

-   доцент НТУУ «КПІ» Сергій Миколайович Ховрич. 

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Зразок оформлення тез:

Коваль Анатолій,

Військовий інститут інформатизацій та телекомунікації, Україна, м. Київ

koval@ukr.net; www.facebook.com/koval

ВНЕСОК КОНСТРУКТОРА, ВИНАХІДНИКА П.А. ІВЕНСЕНА У РОЗВИТОК АВІАЦІЙНОЇ, РАКЕТНОКОСМІЧНОЇ ТА ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ТЕХНІКИ

Koval Аnatolii,

Military Institute of Telecommunications and Information, Ukraine, Kyiv

THE CONTRIBUTION OF THE DESIGNER, INVENTOR P.I. IVENSEN TO DEVELOPMENT OF AIRCRAFT, SPACEROCKET AND OTHER BRANCHES OF TECHNIQUE

АКТУАЛЬНІСТЬ: (рекомендовано: 2 – 3 речення)

МЕТА: (рекомендовано: 1 – 2 речення)

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ: (рекомендовано: 2 – 3 речення)

(виклад основного матеріалу дослідження)

ВИСНОВКИ: (рекомендовано: 3 – 5 речення)

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:

  1. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я [Текст] : матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., [Харків, 17-18 травня 2007] / упоряд. А.І. Грабченко ; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків : Курсор, 2007. – 504 с.: рис., табл. - Бібліогр.: в кінці статей.
  2. Корнійчук, Вільям Петрович. В. Вернадський і О. Богомолець - організатори науки в Україні / В.П. Корнійчук, К.Д. Хом'як. – Київ : МП Леся, 2011. – 95 с.
  3. Пістоленко, Ірина Олександрівна. Внесок конструктора, винахідника П.А.Івенсена у розвиток авіаційної, ракетнокосмічної та інших галузей техніки / І.О.Пістоленко // Дослідження з історії техніки. – 2015. – № 21. – С. 8 – 13.

Науковий керівник – Мазепа І.Б., кандидат історичних наук, доцент кафедри військово-гуманітарних дисциплін ВІТІ (Україна, м. Київ).

АВТОР: Коваль Анатолій Микитович – курсант Військового інституту телекомунікацій та інформатизації (Україна, м. Київ). Адреса: Тел.: Електронна адреса:

або

АВТОР: Коваль Анатолій Микитович – кандидат історичних наук, доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (Україна, м. Київ). Адреса: Тел.: Електронна адреса:

ЗАЯВКА

на участь у роботі Круглого Столу

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ – ОЧИМА МОЛОДІ»,

дискусія на тему:

«Проблеми та перспективи розвитку науки і техніки в Україні: історичний аспект»

(5 листопада 2015 р., м. Київ)

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прізвище
Ім’я
По батькові
Науковій ступінь
Вчене звання
Посада
Організація (повна назва)
Тема доповіді
Адреса
E-mail
Потреба у технічному забезпеченні (необхідне виділити жирним накресленням)

ТАК

НІ

Просимо взяти до уваги (!):

- проживання та проїзд за рахунок відряджуючої сторони.

Прошу забронювати для мене

____місць з «___» по «___» ________ 20___р.:

–                                                                                                                      в університетському готелі;

«___»________ 20____ р.              Підпис___________

Заповніть та відправте на адресу ОРГКОМІТЕТУ (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) до 01.11. 2015 р.

Запрошення буде Вам надіслано за адресою (електронною), зазначеною у Заявці.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий как гость

0
Ваши комментарии будут проверены модератором.
правилами и условиями.
  • Комментарии не найдены