4 ЛИСТОПАДА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ КРА́ВЧЕНКО НАДІЇ МИХАЙЛІВНИ (04.11.1935–22.12.2001) – ДОСЛІДНИЦІ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ

4 ЛИСТОПАДА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ КРА́ВЧЕНКО НАДІЇ МИХАЙЛІВНИ (04.11.1935–22.12.2001) – ДОСЛІДНИЦІ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ

Надія Михайлівна Кравченко народилася у Києві 4 листопада 1935 р. Батько, Михайло Кравченко, був одним із керівників спортивної справи в УРСР. Його репресували в 1930-х рр. Її мати, Галина Ніколаєнко, була першим директором Київського державного історичного музею, одразу після звільнення Києва (1944–1946), а потім викладала у Київському університеті.

Надія Кравченко поступила на історичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка (1955), з другого курсу перевелася до Московського університету, який закінчила у 1959 р.

З 1959 по 1968 рр. працювала в Інституті археології АН УРСР, де займалася археологією слов’ян разом з такими видатними вченими як В. П. Петров, М. Ю. Брайчевський, В. М. Даниленко. Захистила кандидатську дисертацію «Косанівський могильник як джерело для вивчення історії населення Побужжя у першій половині І тис. н. е.» (1967). Згодом перейшла працювати до Київського педагогічного інституту ім. М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. Михайла Драгоманова) на новостворений історичний факультет (1969-1990), де згодом очолила кафедру (1985-1990). Дослідниця запровадила тут поглиблене вивчання студентами археологічних дисциплін. Вона створила археологічний кабінет (музей), археологічну лабораторію, через яку пройшли багато нинішніх фахівців-археологів. Надія Михайлівна ініціювала створення та організувала Ранньослов’янську археологічну експедицію (1970), яка постійно працювала при Київському педагогічному інституті. Н. М. Кравченко очолювала експедицію впродовж 23 років. Археологічні роботи проводились в Обухівському, Васильківському, Фастівському районах Київщини. Найцікавіші результати розкопок було отримано під час досліджень групи пам'яток І тисячоліття н. е. поблизу міста Обухова. Всього дослідниця провела 40 польових сезонів в експедиціях майже по всіх регіонах України.

У 1960 р., ще працюючи в Інституті археології, Н. М. Кравченко разом з М. Ю. Брайчевським у складі розвідувального загону Канівської експедиції Інституту археології АН УРСР обстежила значну ділянку лівого берега Дніпра в межах Переяславщини між селами Вʹюнище, Андруші, Козинці та Підсінне перед їх затопленням водами Канівського водосховища. Того року на цій ділянці археологами було відкрито більше 20 пам’яток, які відносились до епохи неоліту, бронзи, скіфського часу, черняхівської та давньоруської культур. Зокрема саме загін М. Ю. Брайчевського та Н. М. Кравчекно відкрив відому пам’ятку давньоруського часу в ур. Городище біля с. Андруші, яку згодом розкопав М. П. Кучера. Вона виявилася цікавим археологічним комплексом, що складався з городища та супроводжуючого його поселення-посаду. Дослідник пов’язав пам’ятку з літописним містом «Устя» (1964). По результатах досліджень експедиція залишила після себе Науковий звіт. Він особливо цінний нині, оскільки подає чи не єдину збережену інформацію про пам’ятки, які потрапили у зону затоплення, були розмиті і втрачені для подальшого вивчення науковцями.

З 1992 р. Надія Михайлівна викладала у Київському інституті «Слов’янський університет». Отримала звання «Заслужений працівник освіти України». Вона є співавтором відомих курсів лекцій для студентів і широкого загалу – «Археологія та стародавня історія України» (1992) та «Вступ до історії» (2001).

Н. М. Кравченко досліджувала проблеми слов'янського етногенезу, питання духовної культури давніх слов’ян І тис. н. е., займалася етноісторичними реконструкціями, краєзнавством, джерелознавством, культурологією. Вивчала пам’ятки зарубинецької, київської, черняхівської та ранньослов’янської культур. Вчена є автором понад 100 наукових праць.

Дослідниця активно співпрацювала у Київській обласній організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Надавала методичну та практичну допомогу Фастівському краєзнавчому музею в створенні археологічної експозиції, активно допомагала музейному закладу в науковому пошуку, була членом його наукової ради. Передала музею свої колекції.

Померла дослідниця у віці 66 років 22 грудня 2001 р. у Києві.

Деякі праці Н. М. Кравченко:

 1. Дослідження ранньослов’янської культури на Україні. Український історичний журнал. № 3. С. 156–157 (у співавт. з Брайчевським М.Ю.).
 2. Косановский могильник (по материалам раскопок В.П. Петрова, Н.М. Кравченко 1961–1964 гг.). МИА (Материалы и исследования по археологии СССР). Москва, 1967. № 139. С. 77–135.
 3. Нові пам'ятки І тис. н.е. в Київському Подніпров'ї. Археологія. Вип. 15. С. 87–98 (в спіавт. з Абашиною Н.С., Гороховским Е.Л.).
 4. Знахідка в «Змійовому валу». Археологія. 1975. Вип. 18. С. 108–110 (в спіавт. з Кучерою М.П., Юрою Р.О., Гопаком В.Д.).
 5. Исследование славянских памятников на Стугне. Славяне и Русь. К., 1979. С. 74–
 6. Погребальные обряды племен черняховской культуры. Свод археологических источников. Москва, 1983 Вып. Д1-22. 150 с. (у співавт. з Симоновичем Е.А.).
 7. Реконструкція інтер'єру слов'янського житла VIII-IX ст. ст. Археологія. Вип. 45. С. 84–95 (в спіавт. зі Стрункою М.Л.).
 8. Археологічні пам’ятники ранньослов’янської писемності. Вісник Київського інституту «Слов’янський Університет». Вип. 2. С. 88–93 (у співав. з Абашиною Н.С.).
 9. Музей в інтер'єрі районного міста. Пам’ятки України. № 1.
 10. Путешествие в первое тысячелетие нашей эры: Записки археологической (студенческой) экспедиции. К., 2000. С. 57 с.
 11. Древняя история славян в концепциях современной украинской историографии. Два дискурса методологии. Слов’янські культури в європейській цивілізації. К., 2001. С. 166–197.

Джерела:

 1. Брайчевский М. Ю., Кравченко Н. М. Отчет о разведке Каневской экспедиции 1960 г. НА ІА НАНУ. 1960/2в. 11 с.
 2. Абашина Н. С. Слово об Учителе. Дослідження з археології, історії, етнографії: Пам’яті Н. М. Кравченко. К., 2003.
 3. Українські історики XX століття: Бібліографічний довідник. Вип. 2. Ч. 1. Київ-Львів, 2003.
 4. Кравченко Надія Михайлівна [Електронний ресурс] Вікіпедія. / Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кравченко_Надія_ Михайлівна .
 5. Надія Михайлівна Кравченко [Електронний ресурс] Barbaricum. / Режим доступу: http://barbaricum.org/laboratory/person/Надія_ Михайлівна_Кравченко.

Старший науковий співробітник НДВ археології                                                                                                      Г. М. Бузян