Музеї

Музей трипільської культури

Категорія: Про музеї Створено: П'ятниця, 01 серпня 2014, 04:07

Відкриття Музею трипільської культури у вересні 2003 року стало результатом багаторічних досліджень археологів заповідника на Переяславщині, їх участі в експедиціях Інституту археології НАНУ, Національного музею історії України, що проводилися в різних регіонах країни. Музей створений за науковою концепцією та, значною мірою, на матеріалах досліджень відомого вченого-археолога Тамари Григорівни Мовши (1922-2003).

Експозиція розповідає про археологічну культуру мідної доби, вивчення старожитностей якої провів відомий археолог Вікентій Хвойка в 1897 році поблизу містечка Трипілля на Київщині, від чого і походить назва - трипільська культура.

Трипільці утвердили на території України розвинуту систему землеробства. Вони мали високоорганізоване суспільство, що проіснувало майже 2,5 тис. років - з кінця VI до початку III тис. до н.е. Ці племена заснували перші протоміста у Європі, на території яких проживало понад 10 тис. жителів. Давньоземлеробські племена України стояли на порозі створення писемності, користуючись піктограмами - знаковим, мальованим письмом.

Загалом у музеї експонуються матеріали з близько 40 поселень трипільської культури різних регіонів України: Подніпров’я, Побужжя, Подністров’я. Матеріали археологічних досліджень розповідають про систему обробітку землі у мідному віці, перші культурні злаки. Значних успіхів трипільці досягли у домобудівництві, споруджуючи одно- та двоповерхові будинки, вигляд яких передають глиняні моделі жител. В орнаментації ліпного посуду та глиняної пластики відображено духовний світ ранніх землеробів, їх міфологію та обрядовість, знання про навколишній світ. Ремесла та промисли репрезентують знайдені на поселеннях залишки ремісничих майстерень.