ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНА ШКОЛА (ВИСТАВКОВА ЗАЛА)

Перегляди: 1389

Пам’ятка архітектури місцевого значення. Будинок збудований у другій половині Х1Х ст. у с. Помоклі Переяславського повіту Полтавської губернії, місцевими майстрами. Перевезений та встановлений на території Музею народної архітектури та побуту в березні 1982 р.Трикамерна споруда, кімнати розміщені в один ряд. Стіни з дубових плах покладених в зруб. Стіни шпаровані, мазані, білені зовні і з середини. Стеля в хаті дощана, покладена в розбіжку на сволоки і стіни, зверху валькована, знизу шпарована і побілена. Освітлюється споруда 11 вікнами на шість шибок: п’ять на чільній стіні, п’ять на тильній (задній), одне на лівій причілковій. Лутки – дубові.

Споруда має двоє дощаних дверей на шпугах, одвірки дубові. Одні праворуч чільної стіни, інші в лівій причілковій.

Дах чотирисхилий, критий металом. Крокви врубані у вінця верхньої обв’язки. Підлога хати глинобитна. Навколо хати засипна призьба з дубових дощок.

Розміри: довжина – 12 м, ширина – 6 м, висота – 2,9 м. Площа – 72 м2.

У дворі церковнопарафіяльної школи знаходиться комора з с. Гайшин кінця ХІХ ст. Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.

На даний час об’єкт є експозиційною одиницею Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав». Приміщення використовується як виставкова зала: експонується колекція українських мальованих скринь ХІХ – поч. ХХ ст., які були зібрані в експедиціях науковими співробітниками НІЕЗ «Переяслав» в 70-90 роках ХХ ст. на Полтавщині, Черкащині, Київщині. Також експонується колекція вишитих та тканих скатертин ХІХ-ХХ ст. з Київщини та Полтавщини і розписи основоположниці декоративного мистецтва Ганни Собачко-Шостак уродженки с. Василинівка Київської обл.

Список літератури:

  1. Жам О.М. Господарсько-технічне начиння українського селянського двору (за матеріалами Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» // Матеріали 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Український технічний музей: історія, досвід, перспективи». – К., 2003. – С. 71-73.
  2. Махінчук М.Г. Переяславський скарб: Документальна повість / Післямова І.Ф. Драча. – К.: Молодь, 1989. – 200 с.

Завідувач сектором «Музею декоративно-ужиткового мистецтва Київщини»

Чередніченко Л.С.