ЦЕРКОВНА СТОРОЖКА

Перегляди: 1570

Пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення.

Церковна сторожка – типове наддніпрянське житло поч. ХІХ ст. типу хата + сіни. Будівля каркасна, соснові тесані плахи покладені в дубові шули. Стіни шпаровані, мазані, білені зовні і зсередини. Зовні внизу довкола стін заплетена невисока широка глинобитна призьба. Дах 4-схилий, на кроквах, критий очеретом по латах. Освітлена трьома невеликими на чотири шибки вікнами.

Широкі лутки (ознака архаїчності будівлі) розписані яскравим орнаментом, у розписі використані стилізовані хрести. Облаштування хати традиційне: піч на стовпчиках, що характерно для Наддніпрянських сіл, які підтоплювалися під час повеней, велика кількість ікон на божницях, прикрашених різьбою. Рушники, вишиті рушниковими швами, з унікальними орнаментами: стилізованими хрестами, богинями-берегинями. У хаті – поздовжній різьблений сволок, на якому вирізьблено три хрести – символ християнства, літери ІНЦІ – Ісус Назаретянин Цар Іудейський. У маленьких сінях нечисленне начиння: дерев’яна скриня, окована залізом, два невеликі ослони, діжка, яндола, коряк, ночовки, в кутку жлукто.

Хата збудована в с. Рудяків Бориспільського р-ну Київської обл. на початку XIX ст. місцевими майстрами. За спогадами старожилів, використовувалася як церковна сторожка. Демонтована, перевезена, реставрована на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини у 1970 р.

У 1970 р. пам’ятка була задіяна у зйомках фільму «Хата нашого роду» (роздуми О. Довженка з новели «Хата») Київської кіностудії науково-популярних фільмів.

На даний час церковна сторожка є експозиційним об’єктом комплексу двору Покровської козацької церкви Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

Список літератури:

  1. Михайло Іванович Сікорський: творець історії й хранитель часу: [колект. монографія, присвяч. 90-річчю з дня народження М.І. Сікорського] / НІЕЗ «Переяслав»; упоряд. О.М. Жам; збір. матеріал. Н.Г. Ткаченко. – Переяслав-Хмельницький: СКД, 2013. – 504 с. – С. 99.
  2. Набок Л. М. «Актуальні питання вивчення та експонування традиційних культових споруд в етнографічному заповіднику «Переяслав» // Наукове видання «Проблеми охорони та дослідження етнографічної спадщини. Збірник статей». – Київ, 2005. – С. 47-52.
  3. Ткаченко Н. Г. До історії комплектування двору козацької Покровської церкви на території Музею народної архітектури Середньої Наддніпрянщини // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» / Збірник наукових статей. – 2012. – Вип. 6 (8). – С. 253-257.
  4.  Ткаченко Н. Г. Концептуальні засади створення комплексу двору козацької церкви на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» // Могилянські читання. Збірник наукових праць. – Ч. ІІ. – К., 2007. – С. 374.
  5.  Ткаченко Н. Г. Культові пам’ятки дерев’яної архітектури Переяслав-Хмельницького музею народної архітектури та побуту // Українська культова архітектура у світовому контексті. – К., 2001. – С. 101-104.
  6. Ткаченко Н. Г., Жам О. М. До історії формування колекції сакральних пам’яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дванадцятої Міжнародної наукової конференції (28-30 травня). – К., 2014. – С. 87-92.