ІКОНОПИСНЕ ЗІБРАННЯ ІКОН ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ XIX СТОЛІТТЯ З ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО «ПЕРЕЯСЛАВ»

Категорія: Історичний календар. Музейні предмети Створено: Середа, 14 жовтня 2020, 07:55

Формування фондової колекції ікон Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» здійснювалось протягом усього періоду її існування.

Сьогодні в ній є понад 1200 експонатів основного та допоміжного фонду. Ікони колекції – це результат роботи за більш як 50 років всього колективу під керівництвом незмінного директора музею Героя України – Сікорського М.І. [1, с. 17].

У фондовій колекції ікон НІЕЗ «Переяслав» зібрані ікони різних сюжетів та композицій. Варто звернути увагу на ікони із зображенням Покрови Пресвятої Богородиці Переяславщини XIX століття.

Пресвята Богородиця – один з найшановніших образів у світовому мистецтві. Українці та інші слов’яни вшановують Богородицю як покровительку народу, постійну і сильну заступницю перед Богом. Свідченням цього є той факт, що в колекції ікони Богородиці найбільш чисельні. [1, с. 18].

Зібрання ікон Покрови Пресвятої Богородиці Переяславщини XIX століття формувалось протягом 1970-80 років. Ікони до фондової колекції НІЕЗ «Переяслав» надходили різними способами – закупівля, передача. Сьогодні фондова колекція ікон Покрови Пресвятої Богородиці Переяславщини XIX століття НІЕЗ «Переяслав» налічує 5 ікон. Ікони мають різні інвентарні шифрові позначення: «І», «М». Це зумовлено тим, що спочатку ікони записували в інвентарну групу «Мистецтво». Велике зібрання ікон фондової колекції НІЕЗ «Переяслав» зумовило виділити їх в окрему інвентарну групу «Ікони» [7].

14 жовтня 2017 року Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини проводив свято «Покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва». Під час свята у виставковій залі була відкрита виставка ікон Покрови Пресвятої Богородиці [8].

На виставці вперше були представлені ікони Покрови Пресвятої Богородиці з фондової колекції НІЕЗ «Переяслав» Середньої Наддніпрянщини XIX століття, а саме ікони Покрови Пресвятої Богородиці з Переяславщини XIX століття.

Ікона – це особливе культурно-сакральне явище. Серед тисяч різних оберегів ікона посідає найважливіше місце в житті людини. Ікона – це віддзеркалення душі народу, «посередник» до Господньої благодаті. До ікони зверталися в усіх життєвих потребах.

Кожна музейна колекція має свою цінність та особливість. Особливість фондової колекції ікон Покрови Пресвятої Богородиці Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» полягає в тому, що в ній 15 ікон Покрови Пресвятої Богородиці Середньої Наддніпрянщини XIX століття, а на виставці було представлено 5 ікон Покрови Пресвятої Богородиці з Переяславщини XIX століття [7].

 1. 1. Ікона «Покров Пресвятої Богородиці». По центру Роман Солодкоспівець в білій фелоні. Зліва Святий Андрій з своїм учнем Єпіфаном. Справа Костянтин і Єлена в царських коронах. Вгорі на хмарах перед Ісусом Христом, що сидить, колінопреклонена Мати Божа в жовтому мафорії, за нею група святих. XIX століття. с. Лецьки, Переяслав-Хмельницького району. Ікона надійшла до НІЕЗ «Переяслав» в 1979 році (Рис. 1.).
 2. 2. Ікона «Покров Пресвятої Богородиці». В центрі на червоному підвищенні стоїть Святий Андрій Юродивий в біло-рожевому хітоні з сувоєм в руці. Зліва його учень Єпіфаній в червоній гімантії та світло-коричневому хітоні, на голові митра, в руці сфера. На другому плані зображені християни. Над ними видіння Матері Божої з сонмом святих, яка розкрила свій омофор над християнами. XIX століття. с. В’юнище, Переяслав-Хмельницького району. Ікона надійшла до НІЕЗ «Переяслав» в 1971році (Рис. 2.).
 3. 3. Ікона «Покров Пресвятої Богородиці». Зверху на сіро-блакитному фоні, в хмарах, зображена поясна Мати Божа в блакитному хітоні, червоному мафорії, яка тримає в руках омофор. Внизу стоять: зліва – цариця Єлена в світло-блакитному хітоні, рожевому мафорії, на голові корона, справа – цар у військових обладунках, зверху накинута царська пурпурна мантія з коміром із горностая. Між ними зображено Єпіфанія, учня Святого Андрія, в світло-коричневому стихарі і червоному підряснику, однією рукою тримає червоний омофор,а в іншій – сувій. Ікона в дерев’яному окладі зі склом, а в середині фольга. XIX століття. с. Помоклі, Переяслав-Хмельницького району. Ікона надійшла до НІЕЗ «Переяслав» в 1980 році (Рис. 3.).
 4. 4. Ікона «Покров Пресвятої Богородиці». В верхній частині ікони зображена Мати Божа в зеленому хітоні та червоному мафорії, краї якого підтримують ангели. Нижче, в хмарах, видніється корабель, а внизу – люди, їх обличчя повернуті до Матері Божої. Над двома янголами і Марією дерев’яні наліплені німби. Кінець XIX століття. м. Переяслав-Хмельницький. Ікона надійшла до НІЕЗ «Переяслав» в 1975 році (Рис. 4.).
 5. 5. Ікона «Покров Пресвятої Богородиці». Вгорі на хмарах зображена Матір Божа в блакитному хітоні і червоному мафорії, що тримає в руках світлий омофор. Поруч Бог Отець і Бог Син в оточенні ангелів. Внизу праворуч, на амвоні, священнослужитель в коричневому одязі з червоним омофором в руках, за ним група священнослужителів. Ліворуч група людей, з них виділяється цариця Єлена і цар Костянтин. XIX століття. с. Єрківці, Переяслав-Хмельницького району. Ікона надійшла до НІЕЗ «Переяслав» в 1981 році (Рис. 5.).

Дані ікони були представленні на виставці під час свята «Покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва».  Виставка дала можливість відвідувачам побачити ікони Покрови Пресвятої Богородиці з фондової колекції НІЕЗ «Переяслав» Середньої Наддніпрянщини XIX століття, а саме ікони з Переяславщини XIX століття. І не зважаючи на те, що зібрання ікони Покрови Пресвятої Богородиці з Переяславщини XIX не чисельне, проте воно цінне та має своє історичне значення.

Посилання

 1. Богуш Т. Становлення і розвиток іконописної збірки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» / Тетяна Богуш // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: Збірний наукових статей. Випуск 1 (3). – Переяслав-Хмельницький – 2007. – С.17-20.
 2. Інвентарна картка І-208 КН-6479.
 3. Інвентарна картка І-234 КН-7777.
 4. Інвентарна картка І-246 КН-9408.
 5. Інвентарна картка М-208 КН-3248.
 6. Інвентарна картка М-671 КН-3732.
 7. Інвентарні книги фондових інвентарних груп «Ікони» та «Мистецтво» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».
 8. Свято Покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва пройшло у НІЕЗ «Переяслав» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niez.com.ua/events/cult-activities/1090-свято-покрови-пресвятої-богородиці-та-день-українського-козацтва-пройшло-у-ніез-«переяслав».

 

Старший науковий співробітник НДВ історичного краєзнавства                                   Н.М. Ревега