17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами

Категорія: Історичний календар. Події Створено: Неділя, 17 червня 2018, 11:13

Міжнародна світова спільнота щороку піднімає проблему, що є однією із ключових у охороні довколишнього середовища, а саме – опустелювання та посухи, які виникають через необдуману, безвідповідальну людську діяльність, та звертає увагу на необхідність міжнародного співробітництва для ефективної боротьби з процесами деградації в природному середовищі.

Відзначення Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням було започатковано у 1995 р. Генеральною Асамблеєю ООН (резолюція A/RES/49/115) внаслідок прийняття 17 червня 1994 р. в м. Париж (Франція) Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, що набрала чинності 26 грудня 1996 р. Вона є однією з найбільших міжнародних угод природоохоронного спрямування поряд з Конвенцією ООН про біологічне різноманіття та Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату.

Міжнародна природоохоронна угода про боротьбу з опустелюванням не стосується процесу утворення чи розширення пустель як таких. Її метою є консолідація світових зусиль для боротьби з різними видами деградації земель під впливом природних та антропогенних чинників. Адже деградація земель та спустелювання призводять до втрат біорізноманіття, погіршення стану або зникнення водних об’єктів, загострення проблем водо забезпечення населення і галузей економіки та, як наслідок, погіршення умов життя. Причиною жахливої деградації земель є надмірна неправильна експлуатація ґрунтів, нераціональна вирубка лісів, зниження родючості ґрунтів через ерозію, засолення, осолонцювання, підкислення, забруднення та підтоплення значних територій тощо.

Україна теж приєдналася до Конвенції в 2002 р. згідно із Законом України від 4 липня 2002 р. № 61-ІV.

Міністерством екології та природних ресурсів України був розроблений проект Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням на виконання п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1024-р «Про схвалення Концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням». Реалізувати дану Концепцію передбачається протягом 2015-2020 рр.

У цьому документі озвучено, що за різними критеріями моніторингу 20 відсотків українських земель вважаються забрудненими. Проблема зумовлена багатьма важливими факторами, один із яких недостатня площа земель природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення. Шляхами усунення цього фактору є створення нових і збільшення площі наявних територій та об’єктів природно-заповідного фонду, формування екомережі, проведення інформаційної та просвітницької роботи, розвиток зеленого туризму.

З огляду на це, до вирішення однієї з ключових складових охорони довкілля щодо забезпечення збереження та невиснажливого використання земель можуть долучитися всі небайдужі громадяни. Зокрема, музейні співробітники, які ведуть активну просвітницьку діяльність серед населення, роблять свій вагомий внесок у вирішення даного питання. Наприклад, Музей історії лісового господарства Середньої Наддніпрянщини, що у  складі НІЕЗ «Переяслав»,  активно співпрацює з Держпідприємством «Переяслав-Хмельницький лісгосп», із шкільним лісництвом ЗОШ №2, проводить природоохоронного тематичного спрямування заходи та майстер-класи.

Тож пам’ятаймо:

17 червня відзначається людством як Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами. Цього року він проходитиме під гаслом: «Безкоштовної їжі не буває! Інвестуй у здорові ґрунти!».

Завідувач НДС  «Музей лісового господарства  Середньої Наддніпрянщини»                                Бова І.С.