ГОЛУБЄВА ЛЕОНІЛА АНАТОЛІЇВНА (12/19.01.1909–03.07.1996) – РАДЯНСЬКИЙ, РОСІЙСЬКИЙ АРХЕОЛОГ, ДОСЛІДНИЦЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ'ЯТОК ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ

Категорія: Історичний календар. Особистості Створено: Вівторок, 09 лютого 2021, 10:19

Леоніла Анатоліївна Голубєва народилася 12 (19) січня 1909 р. в м. Казані (Росія) у родині вчителів. Навчалася у Саратовському державному університеті (1926–1930). Після закінчення навчання працювала вчителем середньої школи (1930–1933). Згодом вступила в аспірантуру при Державному історичному музеї (1933–1936), в якому працювала понад 10 років старшим науковим співробітником (1936–1946). У 1946 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Топография домонгольского Киева». Після захисту дисертації продовжила роботу в редакції БСЭ (Большой Советской Энциклопедии) – завідувала редакцією археології, антропології та етнографії (1946–1956). Активно працювала в редакції журналу «Советская археология» Інституту археології АН СРСР (1956–1965). Л. А. Голубєва 30 років працювала в Інституті археології АН СРСР у Москві (1956–1986). Коло її наукових інтересів зосереджувалися на дослідженні побуту та культури східних слов’ян і фіно-угрів. Докторську дисертацію захистила на тему «Весь и славяне на Белом озере» (1973).

Л. А. Голубєва була активним польовим дослідником. Свої перші розкопки вона здійснила у 1934 р. на Славні у Новгороді. Перед війною брала участь у розкопках в Україні: у Вишгороді (1935, 1937) та у Києві (1936, 1938) (звідси й тема її кандидатської дисертації).

Зразу після війни, у 1945 р. на Переяславщині працювала велика комплексна Переяслав-Хмельницька експедиція Інституту історії матеріальної культури та Інституту етнографії АН СРСР, у складі двох загонів: археологічного, який очолював Б. О. Рибаков, та етнографічного під керівництвом Д. В. Найдич. Остання проводила етнографічні дослідження у с. Соснова Переяслав-Хмельницького р-ну.

Розкопки Б. О. Рибакова зосереджувались у Переяславі, на дитинці, а також на могильнику в ур. Ярмарковщина, де було розкопано 6 курганів. На дитинці дослідниками – учасниками експедиції, було закладено чотири розкопи. Роботи на розкопах очолювали археологи Т. Г. Оболдуєва, Д. І. Бліфельд Л. А. Голубєва, Н. В. Геппенер-Лінка.

Л. Голубєвій було доручено розкоп № 4, від якого очікували важливого результату – знаходження руїн Михайлівського собору ХІ ст. Розкоп був закладений на вільній від забудови території за кілька десятків метрів від північної стіни існуючої Михайлівської церкви. На жаль, у розкопі, який досяг глибини 3,8-4,0 м, виявилися переважно матеріали ХVІІ–ХVІІІ ст. Були виявлені завали давньоруських будівельних матеріалів з плінфою та цем’янкою, що свідчило: «... Михайлівська церква ХІ ст. повинна знаходитися десь поблизу, можливо, на захід від розкопу № 4», – записали дослідники у звіті. Проте власне на рештки споруд ХІ ст. натрапити так и не вдалося

У 1947 р. Леоніла Анатоліївна працювала в складі Новгородської археологічної експедиції, була заступником начальника експедиції. В подальшому, головним здобутком археолога стали багаторічні дослідження давньоруського міста Білоозеро. Вченою були практично врятовані для науки важливі археологічні матеріали, оскільки пам’ятка була затоплена після побудови Волго-Балтського каналу. Польові роботи Л. Голубєва продовжувала до 1981 р., коли їй вже виповнилося 72 роки. Дослідниця зарекомендувала себе як визнаний фахівець з археології слов’янських та фінських племен Півночі Росії. Вона є автором більш ніж 80 друкованих робіт.

Померла Л.А. Голубєва 3 липня 1996 р. у віці 87 років у Москві.

Вибрані праці дослідниці:

 1. Голубева Л. А. Топография домонгольского Киева // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры АН СССР. – 1947. – Вып. 10.
 2. Голубева Л. А. Киевский некрополь // Материалы и исследования по археологии СССР. – 1949. – № 11. – С. 103–118.
 3. Голубева Л. А. Квартал металлургов в Вышгороде // Славяне и Русь. – Москва, 1968.
 4. Голубева Л. А. Весь и славяне на Белом озере. X–XIII вв. – М.: Наука, 1973. – 216 с.
 5. Голубева Л. А. Весь, славяне и скандинавы в Х–ХІ вв. // Финно-угры и славяне. – Ленинград, 1979. – С. 131–137.
 6. Голубева Л. А. Конские погребения в курганах Северо-Восточной Руси VIII–XI вв. // СА. – 1981. – № 4. – С. 87–98.
 7. Голубева Л. А. Весь. Чудь заволочная. Меря. Мурома. Мещера. Мордва. Марийцы // Финно-угры в эпоху средневековья. Археология СССР. – М., 1987. – С. 57–64; 64–66; 67–81; 81–92; 92; 97–107; 107–115.
 8. Голубева Л. А. Белозерская весь (по материалам поселения Крутик ІХ–Х вв.).

Література:

 • Рыбаков Б.А. Отчет о раскопках 1945 г. в Переяславе-Хмельницком // НА ІА НАНУ. – 1945/10. – 9 с.
 • Рибаков Б.О. Розкопки в Переяславі-Хмельницькому в 1945 р. // Археологічні пам’ятки УРСР. – 1949. – Т. 1. – С. 21-25.
 • Архипова Є. І. Голубєва Леоніла Анатоліївна [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України / Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26662.
 • А.Р. Голубева Леонилла Анатольевна [Електронний ресурс] // Отечественные этнографы и антропологи. ХХ век. / Режим доступу: http://ethnotest.kunstkamera.ru/w/index.php?title.
 • Бузян Г., Юрченко О. Дослідники археолого-архітектурних пам’яток Переяслава 40–60-х рр. ХХ ст.: матеріали до енциклопедичного довідника // ПЕРЕЯСЛАВІКА: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: Збірник наукових статей. – 2017. – Вип. 12 (14). –. С 89–106. (С. 92).
 • Голубева Леонилла Анатольевна (1909–1996) [Електронний ресурс] // Новгородская археологическая экспедиция. Персоналии. / Режим доступу: http://archnov.com/issledovaniya/lyudi/.
 • Макаров Н.А. Памяти Л. А. Голубевой (1909-1996) // Российская археология. – 1997. – № 3. – С. 206-209.
 • Голубева Л. А. (1909-1996) // Институт археологии: история и современность. – М., 2000. – С. 83-84.

Старший науковий співробітник НДВ археології                                                Г. М. Бузян