10 ЛИПНЯ – ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ПЕТРА ІВАНОВИЧА ПРОКОПОВИЧА (1775-1850) – ЗАСНОВНИКА ПЕРШОЇ ШКОЛИ БДЖІЛЬНИЦТВА ТА ОСНОВОПОЛОЖНИКА РАЦІОНАЛЬНОГО БДЖІЛЬНИЦТВА

Категорія: Історичний календар. Особистості Створено: П'ятниця, 10 липня 2020, 09:56
Notice: Undefined variable: info in /home/ksere795/niez.com.ua/templates/urbanlife/html/com_content/article/default.php on line 176

Петро Іванович Прокопович видатний український вчений, пасічник, винахідник. Народився 10 липня 1775 року в родині священика Покровської церкви с. Митченки поблизу Батурина Конотопського повіту Чернігівської губернії. Людина зі світовим ім’ям, яскрава особистість в історії світової науки. Закінчив Києво-Могилянську Академію. Після навчання, за наполяганням батька, був зарахований до Переяславського кінно-єгерського полку, що у такий спосіб прагнув перевиховати непокірного сина за відмову успадкувати родовий фах. Перебуваючи на військовій службі, виявив неабиякі здібності при штурмі Очакова, Праги, Варшави. Брав участь у розбудові Одеси, де очолював креслярську майстерню. Петро Іванович, за словами С. Великдана, «терпіти не міг балів і галасливих зібрань», де здебільшого і робилася військова кар’єра. З військової служби звільнився у 23 річному віці в чині поручика (сотника). Вийшовши у відставку, взявся господарювати на землі. Але саме більше його зацікавила Божі комахи – бджоли. Він багато читав про них, думав, експериментував, сумнівався, творив. Результатом цих творчих пошуків стало створення рамкового вулика і оригінальної системи бджільництва, завдяки чому цю галузь із промислу було піднесено до рівня науки. Всі його винаходи зробили науково-технічний переворот у природничих науках усього світу. Маючи великий досвід роботи з бджолами, П.І. Прокопович, зробив цілу низку відкриттів, які спрямовані на поліпшення та збереження бджолиної сім’ї. Для передачі власних знань та набутого досвіду, які потрібні для ведення бджільництва та для підвищення добробуту селян, він відкрив спеціальну професійну школу бджільництва – першу в Україні та Східній Європі. У 1826 році П. Прокопович розпочав навчати селян бджільництву с. Митченки і прилеглих сіл. Клопотався перед різними державними установами та впливовими особами про надання своїй приватній школі офіційного статусу.

1 листопада 1828 року відбулось офіційне відкриття школи бджільництва поручика П.І. Прокоповича, де було зачитано Статут закладу, затверджений підписом військового губернатора Малоросії князя М. Рєпніна та обіцянку учнів. П.І. Прокопович вимагав дотримуватися єдиного режиму і вести здоровий спосіб життя. Вихованці зобов’язувались: «люльку не курити, тютюну не нюхати, горілки не пити і не волочитися вулицями».

Петро Іванович забезпечував учнів спеціальною формою, харчуванням, яке складалось із традиційних страв українців. Покарань для своїх учнів він не застосовував. Поряд із наукою про бджільництво Петро Іванович викладав загальноосвітні предмети: читання, письмо, елементи арифметики, історію пасічництва, а також квітникарство, садівництво, столярну справу тощо. Також учням викладали Слово Боже,читали книги про мораль та суворо стежили за виконанням усіх призначених обов’язків

З першого року навчання усі школярі працювали з бджолиними сім’ями. Учням, які гарно справлялись із завданнями по догляду за бджолами, наступного року довіряли керувати пасікою.

Після закінчення школи випускникам видавали спеціальний документ – «Свидетельство Малороссийской Черниговской губернии Конотопского по-вета из состоящей в селе Пальчиках школы пчеловодства». В ньому перераховувались засвоєні предмети, зазначались успіхи в навчанні й поведінці. Але не всі вихованці отримували таке посвідчення, а тільки ті, у здібностях яких Петро Іванович був упевнений. Учнів, які були не здатні до навчання та дотримання дисциплінарних норм, встановлених організатором, виключали зі школи.

Винаходи Петра Івановича Прокоповича, які зроблені ще у ХІХ ст. відкрили великі можливості для сучасної науки. На сьогоднішній день для світового бджільництва вони залишаються актуальними. Їх вивчають, удосконалюють, модернізують.

За свої досягнення вчений отримав визнання світової спільноти: ООН занесла його до найвідоміших людей планети; 2000 рік ЮНЕСКО назвала роком П.І.Прокоповича – вченого з надзвичайним обдаруванням, винаходи якого стали сенсацією у науковому світі. Іменем Прокоповича названо Український інститут бджільництва. У 2015 р. Національний банк України випустив ювілейну монету номіналом 2 гривні, присвячену 240-ій річниці від дня народження П.І. Прокоповича.

Старший науковий співробітник Музею історії бджільництва Середньої Наддніпрянщини                            Н.Д. Дем’яненко