АРАНДАРЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ (1795-1867) – відомий український історик, статистик, етнограф, краєзнавець

Категорія: Історичний календар. Особистості Створено: Четвер, 30 травня 2019, 16:04

Місце його народження на сьогодні невідоме, вірогідно, Полтавщина, можливо, що це був один з населених пунктів на території історичної Переяславщини. Подробиць біографії дослідника збереглося дуже небагато. Відомо, що Микола Арандаренко походив із знаного козацького роду, пращуром його був Тимофій Арандаренко, обраний гетьманом реєстрових козаків 1630 року у Переяславі.

Микола Іванович Арандаренко ще у молоді роки, здійснив ряд краєзнавчих, етнографічних досліджень на території Полтавщини. У 1816 р.  побував у Переяславі. Результати цих досліджень стали відомі широкому загалу лише через тридцять років, коли вийшла друком робота  під назвою: «Записки о Полтавской губернии Николая Арандаренка, составленные в 1816 году» (в трьох частинах) (1846-1852). У цій змістовній, масштабній праці були опубліковані відомості про природу та історію Полтавщини з найдавніших часів, спостереження за археологічними пам’ятками, широкий етнографічний та фольклорний матеріал. Були опубліковані матеріали з історії міст і сіл та адміністративно-господарський опис всіх 15 повітів тодішньої Полтавської губернії, включно із Переяславським. Ця праця має велику цінність, адже досьогодні представлені в ній статистичні дані та детальні етнографічні і фольклорні записи зберігають значення першоджерела для сучасних дослідників.

Пам’ятки Переяслава та Переяславського повіту включені до третьої частини «Записок» М.І. Арандаренка. Дослідник занотовував місцеві топоніми, легенди, пов’язані з ними, напевно, до нього дійшли й оповіді переяславців про випадкові археологічні знахідки на території міста та його околиць. В тексті розповідається про кургани «Три брати», «Свидову могилу» під Переяславом, наведено народні перекази про них. «Передается и по ныне сказка о могучем Переяславце Свиде. Еще не забыта его могила под городом с левой стороны Трубежа. Есть рассказы про огромные кости остовов богатырских, отрываемые иногда в курганах и могилах около Переяслава. В 7 верстах от города у большой киевской дороги есть три кургана, именуемые Три брата. Здесь, по преданию, погребены три богатыря», – писав Микола Арандаренко.

М.І. Арандаренко зробив кар’єру на державній службі. Зокрема, у 1840-1850 рр. займав посаду управителя Полтавської палати державних маєтностей. Згодом він був призначений цивільним архангельським губернатором (1856-1963).

Певно, саме М.І. Арандаренко, як управитель палати державних маєтностей Полтавської губернії, взяв діяльну участь у відбудові села Андруші Переяславського повіту Полтавської губернії після нищівної повені 1845 року. Про це свідчить металева пам’ятна дошка, вивезена у свій час із затопленого водами Канівського водосховища с. Андруші, яка була встановлена біля церкви св. Георгія, а нині стоїть поблизу цієї ж церкви, перевезеної із села та встановленої у Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав». Напис на дошці відмічає факт закладання перших будівель при відбудові села, яке відбулося  30 травня 1845 р., та заслуги у цьому державних чиновників, зокрема «полковника Арандаренка»: «В царствование императора Николая и во время управления государственными крестьянами министра графа Киселева и при управлении сею частью Полтавской губернии полковника Арандаренко заложено село Андруши, мая 30 дня после разрушения его наводнением реки Днепра в 1845 году».

Помер Микола Арандаренко у 1867 р.

Література:

Арандаренко Н.И. Записки о Полтавской губернии / Н.И. Арандаренко. – Харьков: Сага, 2012. – Ч. 3. – 512 с.

Джерела:

Арандаренко Микола Іванович // Українська радянська енциклопедія. – 2-е видання. – Київ, 1977. – Т. 1. – С. 234.

Електронний ресурс: Арандаренко Микола Іванович / http://uk.wikipedia.org/wiki.

Старший наук. співробітник НДС Археологічна експедиція                                          Г.М. Бузян