17 березня народився ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ ЩЕРБАКІВСЬКИЙ

Категорія: Історичний календар. Особистості Створено: Неділя, 17 березня 2019, 15:38
Notice: Undefined variable: info in /home/ksere795/niez.com.ua/templates/urbanlife/html/com_content/article/default.php on line 176

ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ ЩЕРБАКІВСЬКИЙ (1876-1957) - видатний український історик, археолог, мистецтвознавець, етнограф, дослідник археологічних пам’яток Переяславщини.

Вадим Щербаківський народився 17 березня 1876 р. у с. Шпичинцях Сквирського повіту Київської губ. (нині Ружинського р-н Житомирської обл.) в родині священика отця Михайла Щербаківського. Він на рік старший від брата Данила Михайловича Щербаківського, який теж був відомим археологом, етнографом, істориком народного мистецтва. У 1895 р. Вадим Щербаківський поступив на математичний факультет Санкт-Петербурзького університету, у 1897 р. перевівся на природничо-математичний факультет Московського університету. Тут став учасником українських соціал-демократичних гуртків, за що був заарештований і до 1902 р. знаходився під наглядом поліції. Завершив навчання і отримав вищу освіту у Київському університеті (1901-1903), де, захопившись археологічними та історичними студіями, змінив фах і присвятив себе гуманітарним наукам. Там він навчався у проф. В. Антоновича, В. Хвойки, Г. Павлуцького [8].

З 1907 р. працював у Національному Музеї у Львові (1908-1910). Потім переїхав до Полтави, завідував археологічним відділом природно-історичного музею Полтавського земства (згодом Полтавського Народного музею, нині – Полтавського краєзнавчого музею) (1912–1922). Був членом Полтавського церковно-археологічного комітету. За часів УНР був професором Українського народного університету в Полтаві (1918). Тоді ж заснував Наукове товариство дослідження й охорони пам’яток старовини та мистецтва на Полтавщині. З 1922 р. В. Щербаківський перебував в еміграції, де був професором археології Українського Вільного Університету у Празі (1922-1945), згодом – ректором цього університету у Мюнхені (1945-1951) [7].

Найбільшим науковим здобутком В. Щербаківського сучасний йому дослідник П. Курінний вважав власну концепцію вченого про походження українського народу, яку він висунув на підставі археологічних та етнографічних матеріалів на противагу загальноприйнятій тоді схемі М. Грушевського [1].

Брав участь в етнографічних дослідженнях по всій Україні та археологічних розкопках палеолітичної стоянки у Гінцях, давньоруських міст та могильників у Білгороді (Київському), Липляві, Липовому, в т.ч. у Переяславі, дослідив одне з перших трипільських поселень на Лівобережжі Дніпра поблизу с. Лукаші на Переяславщині [5].

У 1913 р., будучи зав. археологічним відділом Природничо-історичного музею Полтавського губернського земства, В.М. Щербаківський дослідив поселення поблизу с. Лукаші Переяславського повіту (нині Баришівського р-ну Київської обл.). На поселенні Лукаші розкопками В.М. Щербаківського було відкрито 9 так званих «точків» – решток обпаленої глини від наземних жител. У 1915 р. археолог повертався до пам’ятки, а навколо села провів пошуки «точків» металевими щупами [5]. Матеріали цих досліджень побачили світ вже за кордоном, у Празі у збірнику Українського Вільного університету статтею «Мальована неолітична кераміка на Полтавщині (З додатком щоденника розкопів)» (1923).

У 1913–1914 рр. Вадим Щербаківський провів археологічні дослідження давньоруського курганного могильника біля с. Ліпляве на Переяславщині (Переяславський повіт), на якому було досліджено 66 курганів [4; 5]. Ці матеріали у статті «Ліплявський могильник: (попереднє звідомлення)» були опубліковані дослідником 1925 р. у відомому науковому виданні «Niederluv sbornik» (Прага).

У 1914 р. В. М. Щербаківський проводив дослідження у Переяславі, розкопавши 108 курганів на одному з давньоруських міських могильників в урочищі «За тюрмою». Найбільш цікавою його знахідкою була імітація срібної монети Оттона та Адельгейди Х ст. [4; 5]. У 1919 р. опубліковано роботу В.М. Щербаківського «Провідник по археольогичному відділу Полтавського Народнього Музея з коротким описом передісторичного життя на Полтавщині». Це була перша наукова праця, присвячена дослідженням археологічних пам’яток Переяславщини. У цьому музейному путівнику В.М. Щербаківський коротко охарактеризував різночасові археологічні матеріали, виявлені на Переяславщині. Особливу увагу він приділив матеріалам власних досліджень пам’яток скіфського часу, а також – давньоруської доби, що походили з розкопок у м. Переяславі та с. Ліпляве [5].

Матеріали досліджень В.М. Щербаківського на Переяславщині (Лукаші, Ліпляве, Гречаники, Переяслав) були оприлюднені у путівнику М. Рудинського «Археологічні збірки Полтавського державного музею» (1928). Вони супроводжувались численними фотографіями та малюнками, а також посиланнями на літературу та джерела, що робить цей путівник повноцінною науковою працею [6].

Декілька цікавих колекцій та матеріали археологічних дослідів талановитого вченого на Полтавщині, зокрема й на Переяславщині, що входила до складу Полтавської губернії, виявлені у музейних фондах і опубліковані сучасними дослідники Полтавського краєзнавчого музею [2; 3; 7].

Помер Вадим Михайлович Щербаківський 18 січня 1957 р. в Лондоні (Велика Британія).

Найважливіші праці В.М.Щербаківського:

 • Щербаківський В. Деревляні церкви на Україні і їх типи // Записки НТШ. – Львів, 1906. – Кн. VІ.
 • Щербаківський В Архітектура у ріжних народів (З ілюстраціями). – Л., 1909.
 • Українське мистецтво: І. Деревляне будівництво і різьба на дереві, улаштував В. Щербаківський. – Львів-К., 1913.
 • Щербаківський В. Розкопки палеолітичного селища в с. Гонцях // ЗУНТ. – Т. 1. – Полтава, 1919.
 • Щербаківський В. Мальована неолітична кераміка на Полтавщині: (З додатком щоденника розкопів) // Наук. зб. Українського університету у Празі. – Прага: вид-во Укр. універ., 1923. –Т. І. – С. 1-27.
 • Щербаківський В. Ліплявський могильник: (попереднє звідомлення) / В. Щербаківський // Niederluv sbornik. – Praha, 1925. – S. 339–348.
 • Щербаківський В. Основні елементи орнаментації українських писанок і їхнє походження. – Прага, 1925.
 • Щербаківський В. Українське мистецтво. ІІ: Буковинські і галицькі дерев’яні церкви, надгробні і придорожні хрести, фігури і каплиці. – К.-Прага, 1925.
 • Щербаківський В. Основні елементи орнаментації українських писанок та їхнє походження: Студія // Праці Українського Історико-Філологічного Товариства у Празі. – Прага, 1925. – Т. 1.
 • La situation geographique de la ville de Gelone d’Herodote // Biblioteka Prehistoryczna. – Poznan, 1930. – T. 1.
 • Щербаківський В. Концепція М.Грушевського про походження українського народу // Праці Українського історико-філологічного товариства у Празі. – 1941.
 • Щербаківський В. Формація української нації. – Прага, 1941.
 • Щербаківський В. Трипільська культура. – Прага, 1941.
 • Щербаківський В. Кам’яна доба в Україні. – Мюнхен, 1947.
 • Щербаківський В. Орнаментація української хати. – Рим, 1980.
 • Щербаківський В. Українське мистецтво: Вибрані неопубліковані праці. – К.: Либідь, 1995.
 • Щербаківський В. Латенський похорон біля Переяслава // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей 2004 р. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – С. 16–25.

Джерела:

 1. Курінний П. Вадим Михайлович Щербаківський (з нагоди 70 років життя). – Женева, 1947.
 2. Лугова Л.М., Луговий Р.С., Ткаченко О.М. До історії вивчення археологічної спадщини В.М. Щербаківського (за матеріалами розкопок на Переяславщині) / Л.М. Лугова., // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 5 (7). – С. 163–171.
 3. Лугова Л.М., Мельникова І.С. Матеріали з розкопок В. Щербаківського у збірці Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей 2001–2003 рр. – Полтава: Дивосвіт, 2004. – С. 290–299.
 4. Моця О.П. Вадим Щербаківський – дослідник лівобережних некрополів епохи Київської Русі // Полтавський археологічний збірник. – Полтава: ЦО-ДПА. – 1995. – Ч. 4. – С. 60-70.
 5. Провідник по археольогичному відділу Полтавського Народнього Музея (з коротким описом передисторичного життя на Полтавщині). – Полтава, 1919. – 25 с.
 6. Рудинський М.Я. Археологічні збірки Полтавського державного музею. – Полтава: ПДМ, 1928. – 36 с.
 7. Супруненко О.Б. Вадим Щербаківський: сторінки біографії // Архівний збірник на посвяту Полтавської вченої архівної комісії: 1903-1993. – Полтава, 1993.
 8. Щербаківський, Вадим Михайлович // Малий словник історії України (Відп. ред. Валерій Смолій). – К.: Либідь, 1997.

Стар. наук. співробітник НДС «Археологічна експедиція»                                                 Г.М. Бузян