Вікентій Хвойка – першовідкривач культури давніх землеробів

Категорія: Історичний календар. Особистості Створено: Четвер, 21 лютого 2019, 17:05
Notice: Undefined variable: info in /home/ksere795/niez.com.ua/templates/urbanlife/html/com_content/article/default.php on line 176

До піонерів і фундаторів української археології належить ім’я Вікентія В’ячеславовича Хвойки, який збагатив археологічну науку України, відкривши цілу низку нових культур. Йому належить першість відкриття  культури прадавніх землеробів-трипільців.

Народився Вікентій В’ячеславович Хвойка 21 лютого 1850 року у м. Семені в Північній Чехії. Початкову освіту здобув у місцевій народній школі, потім навчався у комерційному училищі. У 1876 році переїхав до Києва, де сформувався та проявив себе як талановитий, успішний археолог.

Науковий доробок ученого складає ряд монографій та статей, присвячених вивченню відкритих ним трипільської, зарубинецької, черняхівської культур, пам’яток доби каменю, бронзи, раннього залізного віку та Київської Русі. Він був дійсним членом 11 наукових товариств: Імператорського Московського археологічного, Імператорського Одеського історії та старожитностей, Київського охорони пам’яток старовини та мистецтва та ін., членом-співробітником Російського археологічного інституту у Константинополі. Вікентій Хвойка багато часу та сил присвятив музейній справі. Він відіграв велику роль у заснуванні і створенні Київського міського музею старожитностей та мистецтв. Створена ним експозиція археологічного відділу була побудована за хронологічним принципом і вважалася  однією з найбагатших у Європі. З часу заснування музею він був головним хранителем археологічного відділу і працював на цій посаді до кінця свого життя. Здобуті ним речові колекції та його рукописи, малюнки, фотографії зберігаються у Національному музеї історії України та в Музеї трипільської культури Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». На честь ученого названа вулиця у Києві, випущена ювілейна монета, заснована премія ім. В.В. Хвойки, яку вважають за честь отримати дослідники-археологи та краєзнавці України.

Завідувач НДВ археології НІЕЗ «Переяслав»                                                          Дмитро Тетеря

Молодший науковий співробітник НДВ археології НІЕЗ «Переяслав»                     Валентина Білоусько