23 ЛИСТОПАДА ВИПОВНИЛОСЯ Б 80 РОКІВ ВОЛОДИМИРУ ОПАНАСОВИЧУ КРУЦУ (1938-2014) - археологу, кандидату історичних наук, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (2002), досліднику археологічних пам’яток Переяславщини

Категорія: Історичний календар. Особистості Створено: П'ятниця, 23 листопада 2018, 00:53
Notice: Undefined variable: info in /home/ksere795/niez.com.ua/templates/urbanlife/html/com_content/article/default.php on line 176

Володимир Круц народився 1938 р. у м. Києві. Закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1962). З того ж року почав працювати в Інституті археології АН УРСР (нині — Інститут археології НАН України). У 1962-73 рр. досліджував пам'ятки трипільської культури у Подніпров'ї: поселення біля сс. Казаровичі, Софіївка, Чапаївка, Євминка та ін.; могильники біля сс. Завалівка та Чапаївка. Захистив кандидатську  дисертацію на тему «Население Среднего Поднепровья в эпоху меди» (1973). Результатом його досліджень та опрацьованих у дисертації матеріалів виявилась відома монографія «Позднетрипольские племена Среднего Поднепровья» (1977).

Старший науковий співробітник відділу енеоліту – бронзової доби Інституту археології НАНУ, консультант Міжнародного центру досліджень культури Кукутені (Пятра-Нямц, Румунія; з 1993). Керував Бортницькою та Поліською новобудовними експедиціями (1974-76), рятівними розкопками трипільського поселення Тальне-2 (1990), брав участь в охоронних розкопках на Дністрі. З 1981 по 2014 р. очолював розкопки найбільшого в Україні трипільського поселення-гіганта біля с. Тальянки. В.О. Круц був одним з ініціаторів і організаторів створення Державного заповідника «Трипільська культура» у с. Легедзине Черкаської області, де працював співробітником багато років.

Коло наукових інтересів дослідника включало такі теми як картографування пам’яток трипільської культури, житлобудування, палеодемографічні реконструкції, динаміка розселення та історія трипільських племен тощо. Брав участь в організації виставки старожитностей трипільської культури «Україна - від 5000 до 4000 років до Христа. Скарби трипільської культури» в Українському музеї у Нью-Йорку (1993).

У 1969 р. В.О. Круц приїздив до Переяслава з розвідкою в рамках виконання своєї наукової роботи по трипільських пам’ятках Середнього Подніпров’я. На північно-західних околицях міста поблизу хут. Комуна на поселенні трипільської культури в ур. Комуна провів розвідкові розкопки й дослідив залишки невеликого наземного житла, зібрав різноманітні знахідки.

Автор близько 90 друкованих праць, у т. ч. 5 особистих та колективних монографій. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл праць «Давня історія України» та «Етнічна історія давньої України» (2002).

Помер В.О. Круц 10 жовтня 2014 р. Похований у с. Легедзине, на території найбільшого й найдавнішого протоміста у Європі, дослідженню якого вчений присвятив близько 35 років життя.

Старший науковий співробітник НДС «Археологічна експедиція»           Г.М. Бузян