7 серпня 1842 року народився вітчизняний винахідник Микола Миколайович Бенардос

Категорія: Історичний календар. Особистості Створено: Середа, 08 серпня 2018, 12:41

Микола Миколайович Бенардос (1842–1905) народився в с. Бенардосівка Єлисаветградського повіту Херсонської губернії (нині – с. Мостове Миколаївської області, Україна).

Упродовж 1862–1866 років навчався на медичному факультеті Київського університету, у 1866–1869 роках – у Петровській землеробській і лісовій академії (нині – Московська сільськогосподарська академія імені К. А. Тімірязєва («Тімірязєвська академія»), Росія).

На початку 1870-х років Микола Бенардос стає винахідником-професіоналом. У кінці 1870-х – на початку 1880-х років він відвідує Німеччину, Францію, Англію та Іспанію з метою вивчення техніки й реалізації деяких своїх винаходів. Певний час М. Бенардос жив у м. Лух Костромської губернії (Росія), а від 1884 року займався винахідницькою діяльністю в Петербурзі, де працював на заводі товариства «П. Н. Яблочков – изобретатель и Ко».

У 1889 році вчена рада Петербурзького електротехнічного інституту присвоїла М. Бенардосу почесне звання інженера-електрика. У 1892 році Російське технічне товариство нагородило його медаллю. Матеріальні труднощі змусили Миколу Миколайовича в 1898 році повернутися в Україну. Він оселився у Фастові на Київщині, де й жив до самої смерті.

Світову славу М. Бенардосу принесло винайдення електричного дугового зварювання і різання металів – одного з найважливіших сучасних  технологічних процесів. Особливо багато уваги він приділяв дуговому зварюванню вугільним електродом, яке дістало назву «Спосіб Бенардоса». Його справедливо вважають родоначальником дугового електрозварювання, бо він накреслив головні напрями його розвитку, розробив основні принципи багатьох сучасних способів дугового зварювання. Крім того, Бенардос створив багато конструкцій зварювальних автоматів, розробив способи дугового зварювання різними електродами, дугового різання, підводного зварювання та різання, зварювання на вертикальній поверхні. Винахідник запровадив механізацію і автоматизацію зварювальних процесів, також висловив ідею зварювання в газовому струмені й під  флюсом. Він винайшов оригінальні способи точкового й шовного контактного електрозварювання.

Миколі Бенардосу належить також багато винаходів в інших галузях техніки, зокрема в залізничному й водному транспорті, енергетиці, військовій справі, сільському господарстві, акумуляторобудуванні, побутовій техніці тощо.

Завідувач НДС «Музей М. М. Бенардоса», к. і. н., с. н. с.                                            В.М. Ткаченко