Програма Всеукраїнської наукової конференції «ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВЕРСІЇ»

Категорія: Наукові заходи Створено: Середа, 22 липня 2015, 08:59

Оргкомітет:
Лукашевич О.М.
– Генеральний директор Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», кандидат історичних наук, доцент (голова оргкомітету).
Більченко І.В.
– Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу «Меморіальний музей Г.С. Сковороди».
Бойко Н.А.
– Завідувач НДВ «Музей-діорама «Битва за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 року». Заступник голови оргкомітету.
Бондаренко М.І.
– Молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору «Музею народного одягу Середньої Наддніпрянщини».
Вовкодав С.М.
– Завідувач науково-дослідного сектору «Музей космосу».

Гладун Л.І.
– Провідний екскурсовод Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».
Голуб О.М.
– Начальник відділу матеріально-технічного та господарчого забезпечення.
Губочкін М.П.
– Завідувач науково-дослідного сектору «Музей М.М. Бенардоса», кандидат історичних наук.
Кузьменко А.В.
– Вчений секретар Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», кандидат історичних наук.
Музика Т.В.
– Науковий співробітник науково-дослідного філіалу «Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини».
Нагайко Т.Ю.
– Завідувач науково-дослідним сектором «Музей М.М. Бенардоса», кандидат історичних наук. Заступник голови оргкомітету.
Степанова О.П.
– Молодший науковий співробітник Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».
Тетеря Д.А.
– Завідувач науково-дослідного відділу «Музей трипільської культури».
Убоженко С.П.
– Начальник відділу транспортного забезпечення.
Чирка Л.Г.
– Завідувач НДС «Музей архітектури Давньоруського Переяслава».
Шкіра М.В.
– Завідувач науково-дослідним філіалом «Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини».
Шкіра Н.М.
– Провідний екскурсовод Національного історико- етнографічного заповідника «Переяслав».
Юрченко О.В.
– Старший науковий співробітник науково-дослідного сектору «Археологічна експедиція», канд. історичних наук.


РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
9:00 – 10:00 Реєстрація учасників Всеукраїнської наукової конференції «Друга Світова війна: події, факти, версії».
(Будинок освіти, вул. Мазепи 27. Фойє, 2-й поверх).
10:00 – 10:15 Відкриття конференції.
(Будинок освіти, вул. Мазепи 27. Актова зала, 2-й поверх).
10:15 – 11:30 Пленарне засідання.
11:30 – 12: 00 Кава-брейк.
(Будинок освіти, вул. Мазепи 27. Фойє, 2-й поверх).
12:00 – 14:00 Секційні засідання.
14:00 – 14:30 Підсумкова дискусія. Закриття роботи конференції.
(Будинок освіти, вул. Мазепи 27. Фойє, 2-й поверх).
14:30 – 17:00 Екскурсійна програма.
17:00 Від’їзд учасників.
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Виступ учасників на пленарному засіданні – до 15 хвилин.
Виступ учасників секційних засідань – до 10 хвилин.
Обговорення – до 10 хвилин.
4
ВІДКРИТТЯ
Вітальне слово до учасників конференції.
Ростислав Карандєєв (Київ).
Заступник міністра культури України.
Олексій Лукашевич (Переяслав-Хмельницький).
Генеральний директор Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», кандидат історичних наук, доцент (голова оргкомітету).
Михайло Гич (Київ)
Заслужений юрист України, краєзнавець.
Єлизавета Миздренко (Переяслав-Хмельницький).
Голова Ради ветеранів м. Переяслава-Хмельницького.
ДОПОВІДІ
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(Будинок освіти, вул. Мазепи 27. Актова зала, 2-й поверх)
Модератор засідання: к. і .н. Тарас Нагайко
Олександр Лисенко (Київ).
Доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни. Інститут історії України НАН України.
Проблематика Другої світової війни як науковий дискурс і сегмент державної політики пам’яті.
Олексій Гончаренко (Переяслав-Хмельницький).
Доктор історичних наук, професор кафедри історії та культури України. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Трансформації українського соціуму у роки нацистської окупації.
5
Павло Гай-Нижник (Київ).
Доктор історичних наук, завідувач відділу історичних студій. Науково-дослідний інститут українознавства МОН України.
Тактика і стратегія національно-визвольної боротьби і вироблення моделі майбутньої УССД в рішеннях ІV Великого (надзвичайного) збору ОУН (б) 1943 р.
Борис Дем’яненко, Віра Дем’яненко (Переяслав-Хмельницький).
Доктор політичних наук, професор кафедри політології. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.
Кандидат політичних наук, доцент кафедри політології. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.
Велика Вітчизняна війна: деякі аспекти історичної пам’яті.
Ярослав Потапенко (Переяслав-Хмельницький).
Доктор історичних наук, професор кафедри історії та культури України, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.
Ідеологема «Велика Вітчизняна війна», як стигмата постгеноцидної, постколоніальної нації: погляд крізь призму поразок у Вітчизняній війні 2014-2015 рр.
Юрій Фігурний (Київ).
Кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології. Науково-дослідний інститут українознавства МОН України.
«Велика вітчизняна війна» – міфологема, ідеологія, вічна пам’ять для України і українців.
Тетяна Лапан (Львів).
Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та теорії соціології. Львівський національний університет імені Івана Франка.
Традиційна та нетрадиційна війна на території України.
6
СЕКЦІЯ І
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНІ СТУДІЇ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
(Будинок освіти, вул. Мазепи 27. Актова зала, 2-й поверх)
Модератор засідання: завідувач НДВ «Музей-діорама «Битва за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 року» Надія Бойко.
Надія Бойко (Переяслав-Хмельницький).
Завідувач науково-дослідного відділу Музей-діорама «Битва за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 р.». Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».
Німецько-фашистський окупаційний режим на Переяславщині мовою архівних документів (огляд документів ЦДАВО України).
Леонід Чирка (Переяслав-Хмельницький).
Завідувач науково-дослідного сектору «Музей архітектури давньоруського Переяслава». Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».
Битва за Дніпро в мемуаристиці і документах: компаративний аналіз.
Світлана Власенко (Київ).
Кандидат історичних наук, начальник відділу використання інформації документів. Центральний державний архів громадських об’єднань України, м. Київ.
Радянський партизанський рух опору на території України в роки Другої світової війни: джерелознавчий аспект.
Тетяна Самадова (Київ).
Студентка 1-го курсу магістратури Києво-Могилянської академії.
Специфіка визначення чисельності радянських партизанських формувань.
Алік Мінгазутдінов (Київ).
Кандидат історичних наук, член Президії Ради ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7
Роль військової преси в мобілізації воїнів на визволення України від нацистських окупантів (1943-1944 рр.).
Наталія Кухарєва (Переяслав-Хмельницький).
Завідувач науково-дослідного відділу «Музей «Заповіту» Т.Г. Шевченка». Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».
Нацистська листівка як засіб пропаганди на окупованій території Київщини у 1941-1944 рр. (за матеріалами фондів НІЕЗ «Переяслав»).
Володимир Сіропол (Переяслав-Хмельницький).
Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри загальної історії, правознавства і методик викладання, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.
Військово-медична освіта в роки Великої Вітчизняної війни на сторінках «Военно-медицинского журнала».
Марина Михайлюк (Київ).
Кандидат історичних наук, докторант. Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України.
Відображення правового становища і геноциду євреїв України в роки Другої Світової війни у вітчизняних дисертаційних працях.
Неля Мельнічук (Переяслав-Хмельницький).
Здобувач кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Реакції місцевого соціуму на події Голокосту в Райхскомісаріаті «Україна» у сучасній вітчизняній історіографії.
Ірина Верховцева (Ізмаїл).
Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України. Ізмаїльський державний гуманітарний університет.
Усноісторичний наратив у вивченні повсякдення мешканців Ізмаїльської області часів Другої світової війни.
8
Тарас Нагайко (Переяслав-Хмельницький).
Кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору «Музей М. Бенардоса». Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».
Тема Другої світової війни у виданнях навчально-наукового центру усної історії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Володимир Подрига (Полтава).
Кандидат філологічних наук, літературознавець.
Вірші української молоді періоду 1941-1943 років: до питання сублімації стресу у творчість.
Наталія Павлик (Переяслав-Хмельницький).
Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу «Музей «Заповіту Т.Г. Шевченка». Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».
Боротьба УПА: історичний аспект художніх інтерпритацій у романі Володимира Шовкошитного «Білий кречет».
СЕКЦІЯ ІІ
УКРАЇНА У КАЛЕЙДОСКОПІ ВОЄННОГО ЛИХОЛІТТЯ 1941-1945 РР.
(Будинок освіти, вул. Мазепи 27. Зал засідань, 1-й поверх)
Модератор засідання: к. і .н. Андрій Кузьменко
Ольга Ісаєва (Канів).
Завідувач науково-дослідного відділу «Канів від давнини до сучасності» Шевченківський національний заповідник.
Оборона Канівського плацдарму влітку 1941 року.
В’ячеслав Іванов (Київ).
Аспірант. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Військові операції німецьких та фінських військ під час “війни-продовження” (jatkosota) 1941-1944 рр. з Радянським Союзом.
9
Олена Кір’янова (Київ).
Кандидат історичних наук, старший викладач. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
Рух Опору на окупованій території України під проводом Головнокомандувача УПА Василя Кука.
Олена Дьякова (Харків).
Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
Діяльність харківських партизанів у 1942 році.
Іван Капась (Київ).
Здобувач кафедри загальної історії, правознавства і методик викладання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Партизани. Дніпро. Вигадана переправа.
Олена Жам, Олена Калінович (Переяслав-Хмельницький).
Завідувач науково-дослідного відділу «Музей хліба». Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».
Завідувач науково-дослідного сектору «Музей народного одягу Середньої Наддніпрянщини». Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».
Евакуація сільськогосподарської техніки машинно-тракторних станцій Переяславського району Київської області в роки німецько-фашистської окупації (1941-1943 рр.).
Олег Ярошинський (Київ).
Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історичних студій. Науково-дослідний інститут українознавства МОН України.
Вплив суспільно-політичної думки населення Наддніпрянської України на зміну державотворчої концепції ОУН(б) під час бойових дій на теренах УРСР (1941-1944 рр.).
10
Ольга Смолянчук (Переяслав-Хмельницький).
Здобувач кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Організаційно-правові засади реалізації податкової політики в Райхскомісаріаті «Україна».
Сергій Губський (Київ).
Науковий співробітник, відділу історичних студій. Науково-дослідний інститут українознавства МОН України.
Суспільно-політичне та економічне становище населення Київщини в роки німецької окупації 1941-1943 рр. та діяльність націоналістичного підпілля за створення УССД.
Олена Тонконог (Переяслав-Хмельницький).
Науковий співробітник науково-дослідного відділу «Музей хліба». Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».
Рівень обслуговування міського населення у медичних закладах Київщини протягом нацистської окупації.
Віта Дмитренко (Полтава).
Кандидат історичних наук, дослідник Другої світової війни.
Створення, структура та повноваження вербувальних органів на окупованих територіях.
Оксана Висовень (Переяслав-Хмельницький).
Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Становище вірних євангельської християн-баптистської церкви в період нацистського окупаційного режиму в українських землях 1941-1944 рр.
Оксана Докаш (Чернівці).
Кандидат політичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних наук, економічної теорії та права Чернівецький торговельно-економічний
11
інститут Київського національного торговельно-економічного університету.
Формування командирами та політпрацівниками Червоної Армії тимчасових органів влади та управління в Західній Україні як елемент політичної тактики радянського тоталітарного режиму на початковому етапі Другої світової війни.
Олена Склярова (Київ).
Науковий співробітник відділу історичних студій. Науково-дослідний інститут українознавства МОН України.
Діяльність українських державно-незалежницьких груп та організацій в північно-східних областях УРСР (1941-1949 рр.) за створення самостійної держави: тактика та стратегія.
Василь Гулай (Львів).
Доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної інформації. Національний університет «Львівська політехніка».
Маніпулятивно-пропагандистські технології комунікативного впливу сталінського тоталітарного режиму на мешканців Західної України на завершальному етапі Другої світової війни.
Григорій Савченко (Київ).
Кандидат історичних наук, професор кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Голова Київської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.
Діяльність громадських організацій України по підготовці кадрів мінерів у 1943-1945 рр.
Юрій Славік (Ужгород).
Аспірант. Державний вищій навчальний заклад «Ужгородський національний університет».
Угорська репресивна система на території Закарпаття (1939-1944 рр.).
Людмила Рибченко (Київ).
Кандидат історичних наук, зав. відділом. Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років».
12
Безповоротні втрати воїнів Червоної армії – мешканців Переяслав-Хмельницького району в роки Другої світової війни.
Ольга Шакурова (Київ).
Молодший науковий співробітник відділу української етнології. Науково-дослідний інститут українознавства.
Соціально-політичні та етнокультурні наслідки Другої світової війни для України та українців.
Ірина Кучеренко (Переяслав-Хмельницький).
Завідувач науково-дослідним сектором «Музей класика єврейської літератури Шолом-Алейхема». Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».
Голокост на Переяславщині: без права на забуття.
Ольга Сорокіна (Старобільськ).
Аспірант. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ.
Доля українських емігрантів наприкінці Другової світової війни.
Сергій Ващенко (Переяслав-Хмельницький).
Аспірант кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Внесок Є. Патона у перемогу в Великій Вітчизняній війні.
СЕКЦІЯ ІІІ
КОМЕМОРАЦІЯ ВІЙНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
(Будинок освіти, вул. Мазепи 27. Зал засідань, 2-й поверх)
Модератор засідання: к.і.н. Тарас Нагайко
13
Остап Горобець (Київ).
Аспірант відділу історії Другої світової війни. Інститут історії України НАН України.
До витоків міфологеми «Велика вітчизняна війна»: створення та початок діяльності Комісії з історії Вітчизняної війни АН УРСР.
Станіслав Дембіцький (Переяслав-Хмельницький).
Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу «Музей «Заповіту» Т.Г. Шевченка». Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».
Показ історії Другої Світової війни у шкільних підручниках з історії України: тенденції та динаміка.
Володимир Ругаль (Київ).
Кандидат історичних наук, завідувач сектором науково-дослідного відділу з питань військових втрат України та історичної пам’яті про героїв війни. Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» м. Київ.
Військові поховання періоду Другої світової війни 1939-1945 рр. на території України.
Тетяна Пшенична (Київ).
Старший науковий співробітник. Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» м. Київ.
«На запит про пошук братської могили повідомляємо…» (за результатами науково-дослідної роботи МК НМІВВВ зі встановлення місця поховання загиблих військовослужбовців).
Тетяна Присяжна (Київ).
Кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін, Запорізький національний університет, голова Запорізького наукового товариства ім. Я. П. Новицького.
14
Особливості історичної пам’яті селянства Степової України за матеріалами усної історії: питання “знакового” та “другорядного”.
Тамара Музика (Переяслав-Хмельницький).
Науковий співробітник науково-дослідного філіалу «Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини». Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».
Пам’ять війни (зі спогадів військового лікаря Менакер-Слуцької Цілі Меєрівни).
Марія Юрійчук (с. Новосілка, Заліщицький р-н, Тернопільська область).
Вчитель української мови та літератури, світової літератури ЗОШ І-ІІ ст. с. Новосілка, Заліщицький р-н, Тернопільська обл.
Воєнне лихоліття та операція «Вісла» 1947 року: меморати переселенки.
Олег Чирков (Київ).
Науковий співробітник відділу української етнології. Науково-дослідний інститут українознавства.
Друга світова війна в сучасній історичній пам’яті українців та росіян (за українським і російським мовними сегментами Вікіпедії).
Наталія Костюк (Переяслав-Хмельницький).
Молодший науковий співробітник, науково-дослідний сектор «Музей кобзарства». Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».
Постаті бандурно-кобзарського мистецтва періоду Другої Світової війни у експозиції Музею кобзарства Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».
Віктор Ревега (Переяслав-Хмельницький).
Старший науковий співробітник. Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».
Зображення нагород Великої Вітчизняної війни на поштових марках фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».
15
Анелія Ковальська (Переяслав-Хмельницький).
Керівник Переяслав-Хмельницького відділення міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність».
Реабілітація жертв нацизму в роботі клубу «Пам’ять серця».
Світлана Чернецька (Переяслав-Хмельницький).
Фахівець соціально-гуманітарного відділу ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
З досвіду роботи Музею освіти та історії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди» по увічненню подій Другої світової війни.
Наталія Шкіра (Переяслав-Хмельницький).
Провідний екскурсовод. Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».
«Корективи» війни: з історії сім’ї Харченко.
Наталія Лизогуб (Переяслав-Хмельницький).
Завідувач НДС «Меморіальний музей академіка В.Г. Заболотного». Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».
Війна дитячими очима (спогади В.Я. Добровольської).
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИДАНЬ:
1. Джерела пам’яті: історико-краєзнавчий альманах / [ред. кол. : В. Коцур (голов. ред.), О. Лисенко, А. Коцур, Т. Нагайко (відповід. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП О. М. Лукашевич, 2014. − Вип. 3 : «Та не дарма були ми на землі…». – 250 с. (Тарас Нагайко).
2. Переяславська земля часів німецької окупації: спогади жертв окупаційного режиму / Автори-упорядники А. Ковальська, О. Свириденко. – Переяслав-Хмельницький: СКД, 2013. – 216 с. (Анелія Ковальська).
3. Пам’ять серця. Спогади жертв нацизму / Автори-упорядники А. Ковальська, О. Свириденко. – Переяслав-Хмельницький: СКД, 2012. – 200 с. (Анелія Ковальська).
4. Музей-діорама «Битва за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 р.». Путівник / Автор-упорядник Н. Бойко – МАКЕТ – 40 с. (Надія Бойко).
16
ПРОГРАМА
Всеукраїнської наукової конференції
«ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВЕРСІЇ»
(24 квітня 2015 р.)
Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»
Адреса оргкомітету: 08400, Україна,
Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шевченка, 8
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тел.: Роб.: (04567) 5-35-27
Моб.: 093-874-04-11 – Нагайко Тарас Юрійович