ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ «КРАЄЗНАВСТВО ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПОСТАТІ»

Категорія: Наукові заходи Створено: Субота, 17 жовтня 2020, 21:04

15 жовтня у межах заходів ІХ всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання» відбувся круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті». Цьогоріч цей традиційний захід, що проходить восьмий рік поспіль, мав спеціальну тему: «Особистість в локальному історичному просторі)», обрання якої було зумовлене виконанням працівниками НІЕЗ «Переяслав» науково-дослідної роботи «Історія Переяславщини: антропо-аксеологічні виміри».

До програми круглого столу було включено 31 тему доповідей, що стосувалися окремих особистостей, пов’язаних з Переяславщиною, сфер їхньої професійної та суспільної діяльності, наукових та творчих здобутків тощо. Загалом до участі заявилися 35 дослідників, з поміж яких 1 доктор наук, 14 кандидатів наук та 1 аспірант, що представляли 6 наукових та освітніх установ: Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», Національний музей історії України (м. Київ), Національну музичну академію України ім. П. І. Чайковського (м. Київ), Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Доповіді учасників круглого столу, запитання та обговорення здійснювалося у онлайн режимі на інтернет-платформі Google Meet. Загалом за понад дві години роботи прозвучало 10 доповідей. Також було представлено наукові монографії: Олександра Юрченка «Дослідження археологічних пам’яток Переяславщини: історіографія (ХІХ – початок ХХІ ст.)», Юрія Костенка «Неолітичні пам’ятки Середнього Потрубіжжя» та сигнальний примірник монографії Сергія Вовкодава «Змійові» вали Переяславщини».

За результатами роботи круглого столу буде підготовлено збірник тез під назвою «Особистість в локальному історичному просторі: Переяславщина».

Завідувач НДВ історичного краєзнавства, к.і.н.                                                                              Тарас Нагайко