У НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» ВІДБУВСЯ СЕМІНАР З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ АРХЕОЛОГІЇ

Категорія: Наукові заходи Створено: Четвер, 15 лютого 2018, 14:46

На виконання нещодавно підписаної угоди про співпрацю між Національним історико-етнографічним заповідником «Переяслав» та Інститутом археології Національної академії наук України 9 лютого 2018 року у актовій залі Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» відбувся науковий семінар-лекція на тему «Експериментальна археологія та розбудова музеїв просто неба в Україні».

Своїми напрацюваннями у цьому напрямку з науковими співробітниками НІЕЗ «Переяслав» поділилися відомі в Україні та за її межами фахівці-археологи: кандидат історичних наук, вчений секретар Інституту археології НАН України Корвін-Піотровський Олексій Генріхович, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка Синиця Євген Валентинович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України Петраускас Андрій Вальдасович.

Доповідачі підняли низку питань, пов’язаних з широким колом проблем експериментальної археології. Є.В. Синиця розповів про зарубіжний досвід використання здобутків експериментальної археології в діяльності скансенів, археопарків, широке залучення волонтерів, студентів та учнів до роботи над розбудовою музеїв просто неба. На прикладах археологічних скансенів Чехії та Німеччини (таких як «Украненлад», нім. Ukranenland) доповідач показав, як музеї можуть прищеплювати дітям та молоді інтерес до своєї минувшини, до історії власної країни.

А.В. Петраускас розповів про застосування методів експериментальної археології в діяльності Житомирської археологічної експедиції. Названа експедиція протягом 2013–2017 років досліджувала в м. Олевську Житомирської області дерев’яний колодязь-зруб Х століття. Колодязь було вирубано у твердій породі понад тисячу років тому. Також А.В. Петраускас детально зупинився на методиці виготовлення давніх човнів-довбанок, аналогічних до знайденого у 2015 році у р. Стир на Волині 12-метрового човна. Житомирська експедиція Інституту археології НАН України має досвід виготовлення та експлуатації подібних човнів.

Виступ вченого секретаря Інституту археології НАН України О.Г. Корвіна-Піотровського, як і виступи попередніх доповідачів, супроводжувався показом цікавих відеоматеріалів, які наочно демонстрували застосування методів експериментальної археології у дослідженні та популяризації трипільської культури. Основну увагу автор приділив роботам очолюваної ним археологічної експедиції, що проводить багаторічні дослідження в с. Легедзине на Черкащині. Результати цих археологічних досліджень – як самі матеріали розкопок, так і здобута під час розкопок інформація – знаходять своє відображення в експозиції історико-культурного заповідника «Трипільська культура». На прикладі роботи цього заповідника О.Г. Корвін-Піотровський показав, як експериментальна археологія дозволяє створювати нові музейні експозиції, а також як подібні музеї-скансени заохочують усіх бажаючих прилучитися до будівництва реконструкцій трипільських жител та споруд.

Після закінчення семінару колеги з Інституту археології НАН України та Національного університету імені Тараса Шевченка відвідали Музей просто неба НІЕЗ «Переяслав». Співпрацю між нашими закладами у 2018 році буде поглиблено за усіма можливими напрямками.