НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ

ЗАПОВІДНИК «ПЕРЕЯСЛАВ»

  

 

 

 

Переяславіка

ПЕРЕЯСЛАВІКА: НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ». ВИП. 6 (8)

Збірник вміщує статті, присвячені розгляду традиційно-побутової та духовної культури Середньої Наддніпрянщини від найдавніших часів до сьогодення. Висвітлюються проблеми археологічних, історико-етнографічних та етнографічно-мистецтвознавчих досліджень, вивчення етнографічних колекцій та музеєзнавчих розвідок.

ПЕРЕЯСЛАВІКА: НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ». ВИП. 4 (6)

Збірник вміщує статті, присвячені розгляду релігійного життя Переяславщини у IX-XXI ст.. Розглядаються проблеми релігійного життя українського народу через призму етнографії, археології, краєзнавства, тощо. Висвітлюються питання нових знахідок сакрального значення, збереження та популяризації музейних колекцій.

ПЕРЕЯСЛАВІКА: НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ». ВИПУСК 12 (14)

До збірника увійшли матеріали ІІ-ї Міжнародної історико-краєзнавчої конференції «Наукові студії М.І. Сікорського», присвяченої засновнику Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», Герою України Михайлу Івановичу Сікорському. Для істориків, краєзнавців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, кого цікавлять культурні надбання України.

ПЕРЕЯСЛАВІКА: НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ». ВИПУСК 11 (13)

До збірника увійшли матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції V-і Єфремівські читання «Релігійне життя Переяславської землі (ІХ–ХХІ ст.)»,  присвяченої 1000-літтю убієнія святого князя Бориса, яка відбулася 1–2 жовтня 2015 р. у м. Переяславі-Хмельницькому Київської області.

ПЕРЕЯСЛАВІКА: НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ». Вип. 5 (7)

До збірника увійшли статті учасників науково-практичної конференції «Археологія Середньої Наддніпрянщини: проблеми, пошуки, перспективи» (до 30-річчя археологічного відділу НІЕЗ «Переяслав»), яка відбулася у м. Переяславі-Хмельницькому 16-17 вересня 2009 року. Представлено розгляд проблем археології Середньої Наддніпрянщини та суміжних територій від первісності до пізнього середньовіччя, публікуються нові матеріали і результати досліджень археологічних пам’яток, розглядаються питання охорони та музеєфікації археологічних об’єктів.

Збірники матеріалів інших наукових заходів

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ТВОРЧА СПАДЩИНА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР»

До збірника увійшли матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Творча спадщина Григорія Сковороди: філософсько-педагогічний вимір», яка проходила 26 квітня 2024 року в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав». ...

Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Дослідження, збереження та популяризація пам’яток історико-культурної спадщини України»

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ IV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПАМ’ЯТОК ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ»

До збірника увійшли матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції «Дослідження, збереження та популяризація пам’яток історико-культурної спадщини України», яка проходила 18 квітня 2024 р. на базі Національного історико-етнографічного заповідника «...

Новини

ПОМЕРЛА КУЗЬМЕНКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА

09 червня 2024 року перестало битися серце нашої колеги Кузьменко Людмили Петрівни. ...