НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ

ЗАПОВІДНИК «ПЕРЕЯСЛАВ»

  

 

 

 

Переяславіка

ПЕРЕЯСЛАВІКА: НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ». ВИП. 3 (5)

Збірник вміщує статті, присвячені розгляду традиційно-побутової та духовної культури Середньої Наддніпрянщини від найдавніших часів до сьогодення. Висвітлюються проблеми археологічних, історико-етнографічних та етнографічно-мистецтвознавчих досліджень, вивчення етнографічних колекцій та музеєзнавчих розвідок.

ПЕРЕЯСЛАВІКА: НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ». ВИП. 2 (4)

Збірник вміщує статті з різноманітних проблем за такими напрямками: археологічні, історико-краєзнавчі, етнографічні, джерелознавчі дослідження Переяславщини та Середньої Наддніпрянщини. Окремим розділом представлено музеєзнавчі дослідження.

ПЕРЕЯСЛАВІКА: НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ». ВИПУСК 13 (15).

До збірника увійшли матеріали V обласної наукової конференції «Археологія Київщини: дослідження, знахідки, проблеми охорони та збереження», яка відбулася 19-20 квітня 2018 року в м. Переяславі-Хмельницькому Київської області на базі Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

ПЕРЕЯСЛАВІКА: НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ». Випуск 14 (16).

До збірника увійшли матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури» (до 100-річчя започаткування музейної справи на Переяславщині; до 95-ої річниці від дня народження Героя України М.І. Сікорського) на базі Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», яка проходила 29 листопада 2018 року.

ПЕРЕЯСЛАВІКА: НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ». ВИП. 1 (3)

Збірник вміщує статті, присвячені розгляду релігійного життя Переяславщини у ІХ-ХХІ ст. Висвітлюються проблеми української етнографії, археології, а також іс­торії, культури та краєзнавства пов'язані з релігією.

Збірники матеріалів інших наукових заходів

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ТВОРЧА СПАДЩИНА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР»

До збірника увійшли матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Творча спадщина Григорія Сковороди: філософсько-педагогічний вимір», яка проходила 26 квітня 2024 року в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав». ...

Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Дослідження, збереження та популяризація пам’яток історико-культурної спадщини України»

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ IV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПАМ’ЯТОК ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ»

До збірника увійшли матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції «Дослідження, збереження та популяризація пам’яток історико-культурної спадщини України», яка проходила 18 квітня 2024 р. на базі Національного історико-етнографічного заповідника «...

Новини

ПОМЕРЛА КУЗЬМЕНКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА

09 червня 2024 року перестало битися серце нашої колеги Кузьменко Людмили Петрівни. ...